Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

NATURKRYSSET SOMMAREN 2017

Sommaren i Lappland är kort men intensiv för alla djur- och växtarter som valt att föröka sig i nordligaste Finland. I sommarens kryss letar vi efter fåglar, däggdjur och växter som förekommer i Lappland under sommaren. I de gröna, lodräta raderna A, B och C gömmer sig ett däggdjur, en växt och en fisk. Lösningen på sommarens kryss utgörs av dessa tre arter. Skicka in namnet på arterna i de tre gröna, lodräta raderna A, B och C.

Några ledtrådar:
A. Den minsta av de fyra stora.
B. Släkt med smörblomma och vitsippa.
C. Eftertraktad bland sportfiskare.

HÄR KAN DU LADDA NED HÖSTKRYSSET SOM PDF-FIL.

HÄR KAN DU SE LÖSNINGEN TILL SOMMARKRYSSET 2017.

 

 

Här kan du skicka in lösningen!

Ditt svar borde vi få senast den 30.10. 2017. Bland dem som lämnat in rätt svar lottar vi ut Naturkalendern 2018.
Spamfilter
Skriv siffran 1 med bokstäver:

Rätt svar i förra sommarens naturkryss var järv, lappranunkel och harr. Lisbeth Forss från Borgå svarade rätt och hade dessutom tur i lottningen. Hon får ett bokpris på posten. Vi gratulerar!