Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.

I Slätkulla på gränsen mellan Pojo och Tenala börjar Kåre Pihlström vara beredd inför årets julgransförsäljning. Det är inte vilka julgranar som helst han odlar på sina marker. Som första julgransodlare i Finland kan han erbjuda granar som fyller kriterierna för FSC-certifiering av plantageodlingar. FSC är den miljömärkning av skogsprodukter som många miljöorganisationer är med och stöder.
 

Då FSC-certifierade julgranar odlas är kemisk bekämpning av ogräs och skade-djur i praktiken bannlyst. Pihlström har istället gått in för att på mekanisk väg hålla efter gräset som växer mellan granplantorna.
– Först anlitade jag en fårfarmare i trakten som lät sina får gå på bete i granodlingen. Men det här upphörde då det visade sig att det inte gick att få EU-stöd för djur på naturbete med julgranar. En annan fårägare lät ändå sina får fortsätta betet, ända tills fåren plötsligt fick smak för barken på julgranarna. Då fick vi sluta helt med betet, säger Pihlström.
Han sköter numera gräsklippningen med lie och trimmer. Granbarrstekeln som kan förorsaka bruna toppar i julgransodlingar har han inte sett av i sin odling i någon större omfattning. Genom årlig klippning av toppskotten och kvistarna blir granarnas toppar tätare.
Inom julgransodlingen är det en allmän trend att intresset för mekanisk skötsel ökar, medan kemiska bekämpningsmedel inte längre marknadsförs lika ivrigt.
– Det här märker man på den årliga stora mässan för julgransodling i Danmark, berättar Pihlström

 

Ett annat FSC-krav är att enskilda odlingar inte får överstiga fem hektar. Pihlström har löst detta så att hans julgransareal på sammanlagt 20 hektar är fördelade på ett antal mindre odlingar, av vilka ingen överstiger fem hektar. Julgransodlingen är kopplad till det FSC-certifikat som Pihlström har för sina övriga skogar på sammanlagt 100 hektar.
Begränsningen av enskilda odlingars areal finns till för att monokulturerna inte ska bli för stora. I Pihlström fall är det ändå inte fråga om rena monokulturer. På odlingen vi besöker samsas ekar, sälgar och björkar med julgranarna. Det ger variation åt landskapet.

 

Pihlström var i många år chef för skötseln av Fiskars stora skogar, som även de under hans tid FSC-certifierades. Bolaget har också FSC-certifikat för sina julgransodlingar. Pihlström och Fiskars har fått sina certifikat som delaktiga i UPM:s gruppcertifiering, vilket minskar byråkratin och sänker tröskeln för enskilda skogsägare att gå med.
Pihlströms FSC-märkta julgranar säljs inte bara i västra Nyland utan också i huvudstadsområdet och i Borgå. Försäljningsställena framgår på hans företags, Forestal Ab:s, hemsidor.
Vid Finlands FSC-förening är generalsekreterare Anniina Kostilainen glad över att FSC-märkningen nu för första gången även omfattar julgranar.
– Det är viktigt att konsumenterna erbjuds ett alternativ som är hållbart ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel när det gäller användningen av skogen. 

 

FSC-logon garanterar att produkten följer reglerna för hållbart skogsbruk.

 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2016
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Över vita vidder

I östra Lappland bjuder UKK-nationalparken med sina mjukt böljande fjällandskap på fantastiska naturupplevelser även vintertid. Men den som ger sig ut i den här ödemarken ska helst vara både vältränad och försedd med rätt utrustning. Läs mera »
Bernt Nordman, Finlands Natur nr 4/2020

Ny ordförande

Henna Björkqvist tog över ordförandeklubban av Andrea Weckman vid Natur och Miljös förbundskongress i september. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2020

Mindre klimatvänliga än vi tror

Intresse och framtidstro är de känslor som finlandssvenskarna främst känner i fråga om klimatkrisen, visar forskning. Å andra sidan tror vi också att vi är klart mer klimatvänliga än vi egentligen är. Läs mera »
Janne Wass, Finlands Natur nr 4/2020

Batterier blir gödsel

Uttjänta batterier kunde återvinnas effektivare om vi såg till att batterierna oftare hittade sin väg till rätt in­samlingskärl. Det senaste är att batteriavfallet i slut­ändan blir gödsel, som är godkänd även i ekologisk odling.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2020

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt. Läs mera »
Janne Wass

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.Läs mera »
Text & foto Caj Koskinen, Finlands Natur nr 3/2020

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020