Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.

Bland de naturskyddsområden som Forststyrelsen äger och förvaltar finns många riktiga naturpärlor. En del ligger ute i skärgården, men också inlandet bjuder på fin natur värd att besöka – inte minst nu under våren. Tuija lyfter speciellt fram Kvarkens världsarv och de nya möjligheter som nu finns att bekanta sig med den unika landhöjningsskärgården. 
– Enklast bekantar du dig med Kvarkens unika landhöjningsskärgård vid Svedjehamn ute på Björkö. Här får man en fin överblick av de istida de Geer-moränerna från det höga utkikstornet, som ligger vid den fyra kilometer långa naturstigen som går runt Bodvattnet, berättar Tuija.
Bodvattnet är ett av många exempel på hur landhöjningen fått tidigare havsvikar att avsnöras från havet och bilda glosjöar. I bäcken som förbinder Bodvattnet med havet stiger tusentals fiskar under lektiden på våren – ett naturskådespel som är väl värt att uppleva.
Från Svedjehamn finns flera möjligheter till båtkryssningar i Världsnaturarvet. Härifrån går det också att få skjuts ut till fågelparadiset Valsörarna. Skärgårdsområdet kring Replot med sina grunda vatten och vindskyddade vikar och sund lämpar sig utmärkt för kajakpaddling.
Tuija Warén rekommenderar också Sommarö fort vid Södra Vallgrund på södra delen av Replotlandet. 
– Här finns en knappt tre kilometer lång naturstig som går genom skog och förbi en restaur-erad skogsbäck.
På Sommarö fanns tidigare ett kustartillerifort. De flesta av försvarsmaktens byggnader är rivna, men den gamla vaktstugan finns kvar. Den kan hyras för kortare perioder.

 

Österbottniska naturpärlor:

1. Valsörarna

Ögrupp som domineras av ljung- och enbevuxna hedar och steniga vatten. Fågelstation och gammal fyr med tillhörande byggnader. Nås med egen båt eller med båttransport från Svedjehamn. Besökare bör hålla sig till den 2,5 kilo­meter långa natur­stigen. Foto: Tuija Warén

2. Svedjehamn

Utkikstorn, naturstig, landhöjnings-natur. Foto: Bamce Fabritius (översta bilden)

3. Mickelsörarna

Stor arkipelag som numera hör till Vörå. Delvis naturskyddsområde med rikt fågelliv. Paddlingseldorado. På Kummelskär finns en naturstation med gästhamn, kafé, bastu och inkvartering i små rum. Naturstig genom landhöjningsskog. Foto: Magnus Östman

 

4. Västerö

Vandringsleder av olika längd (3–12 kilometer) längs stränder (Natura 2000) och genom gammelskog i Vörå kommun. Branta strandklippor med havsutsikt mot Mickelsörarna. Ödestuga, tältplats, rastplatser och allmän brygga. Foto: Kristian Frantz

 

5. Sommarö fort

Sandstrand, stranklippor, glosjö, myrar, restaurerad skogsbäck, frodig lövskog och torr tallskog. Naturstig. Foto: Magnus Östman

 

 

6. Rönnskären

Ögrupp med Finlands äldsta bevarade träbåk som landmärke. Gammal lots/sjöbevakningsstation och fiskeläge som nu ägs av Forststyrelsen. Tre stugor kan hyras. Mycket rikt fågelliv. Foto: Magnus Östman

7. Öjen

Gammelskogsområde (Natura 2000) med mycket tickor ca 4 kilometer från Vasa centrum. Naturstig (4,5 kilometer) lämplig för dagsutflykter. Foto: Birthe Weijola


8. Risö vandringsled

Skogsstig (4,9 km) farbar även med cykel. Spång ut i vassen till fågeltorn med utsikt över Södra Stadsfjärden.
Foto: Tuija Warén

9. Levaneva

Stort myrkomplex (33 kvadratkilometer) på gränsen mellan Laihela och Kurikka kommuner. Kan nås med buss från Seinäjoki och Vasa. Vandringsleder (13 och 50 kilometer), spångar över myrar, utkikstorn, rastplatser, tältplats och ödestuga. Ursprunglig myrnatur med bl.a. häckande dvärgbeckasin, rödspov och smalnäbbad simsnäppa. Foto: Peter Nylund

 

 

 

 

 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018
Kommentarer (0)
Skriv siffran 2 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018

Kompostera mera

Matsvinnet i hushållen är ett allt mer uppmärksammat problem. Det kan motverkas genom gammal hederlig kompostering, som i slutändan ger prima mylla. En rätt skött kompost hålls igång hela vintern av egen kraft och om den ändå fryser går att få igång den igen på vårenLäs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018

Det svarta kolet på spåret

Svart kol, det vill säga luftburna sotpartiklar, påskyndar uppvärmningen av jordklotet och speciellt det arktiska området. Utsläppen av svart kol och dess spridning undersöks nu även i Finland. Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 1/2018

Sarek i vinterskrud

Rejäl vinterkyla, hårda vindar och blötsnö, men också strålande sol över mäktiga fjälltoppar. Kämpigt, men alla gånger mödan värt, tyckte de blivande vildmarksguiderna efter sin vintertur i svenska fjällen. Läs mera »
Camilla Sandström, Finlands Natur nr 4/2017

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.Läs mera »
Tove Fagerström, Finlands Natur nr 4/2017

Många vill skydda Östersjön

För en statsvetare ser problematiken i Östersjön annorlunda ut än för en fiskare, stugägare eller biolog. Det är ett rätt hoppfullt perspektiv. Det finns en bred medvetenhet och vilja att åtgärda problemen och styrningen är stark. Läs mera »
Nicklas Hägen, Finlands Natur nr 4/2017

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

Elbilar: batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

Bly fortfarande ett miljöhot

En färsk undersökning av svenska kungsörnar visar att bly från jaktammunition påverkar örnarnas beteende negativt. De nya rönen är högaktuella även i Svenskfinland. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2017