Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar.

Ett hushålls städskrubb innehåller ofta ett antal olika rengöringsmedel, som var och en är avsedd för rengöring och luktbekämpning på olika platser, såsom WC, kök, golv, fönster, spis, bildskärmar och möbler och luktbekämpning. De flesta konventionella ren-göringsmedlen är oljebaserade och innehåller mängder av kemikalier som är skadliga och för miljön. När du städar med konventionella tvättmedel sköljs kemikalierna ner i avloppet tillsammans med smutsen och hamnar i reningsverken. Här passerar en del kemikalier opåverkade ut i våra vattendrag. Detta är ett problem dels för att kemikalierna påverkar vattenkvaliteten, växter och djur i sjöar och hav. I värsta fall återfinns de också i vårt dricksvatten. 
 

Feja Ab är ett åländskt företag som varit verksamt i städbranschen sedan 1983. 
– Redan då var företagets miljöpolicy en viktig del av företagets anda, berättar företagets grundare Kyösti ”Ky” Saine. 
Idag har Feja kommit långt i sitt miljöarbete och använder sig av många tekniker för att minimera både påverkan på miljön och kundernas och personalens hälsa. En sådan teknik är rengöring med hjälp av ett partikelfritt, så kallat ultrarent vatten. Det framställs av vanligt kranvatten, som filtreras och avjoniseras i ett hartsgranulatfilter. Resultatet är ett extremt rent vatten utan kalk, klor, salter, mineraler, tungmetaller och andra föroreningar. 
– Metoden har använts länge för att tvätta fönstren på skyskrapor dit maskiner inte når. Vattnet behöver bara spolas på ytorna som blir rena utan några som helst ränder, berättar Ky. 
Städning med denna teknik innebär en minskad miljöpåverkan eftersom den är kemikaliefri och inte kräver några tvättmedel. Användaren exponeras dessutom inte för några gifter vid inandning och kontakt med huden. Just nu är detta en lösning för företag som vill bli mer miljösmarta och kemikaliefria. Metoden utvecklas som bäst för att även kunna användas av enskilda hushåll. 
 

Du kan själv skona miljön och våra vattendrag från skadliga ämnen genom att byta ut konventionella rengöringsmedel mot biologiska medel, Ky förklarar att biologiska medel är att föredra då de är gjorda av naturliga bakterieodlingar. Ett biologiskt medel innehåller bakterier som löser upp smutsen och lämnar en neutral lukt efter sig. 
– Man klarar sig långt på mikrofiberdukar och ett enda biologiskt rengöringsmedel. Man behöver inte använda andra kemikalier till städningen av hushållet. Det är inte heller nödvändigt att använda sig av olika rengöringsmedel för olika delar av hushållet utan ett enda medel kan användas till att rengöra alla ytor, menar Ky. 
Biologiska rengöringsmedel är generellt något dyrare än konventionella medel, men med de biologiska medlen klarar man sig med en lägre dosering och de räcker därför längre än konventionella medel. Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna eftersom det inte blir renare med extra mycket medel. Det kan snarare bli rester och fläckar av överflödigt medel istället. Detsamma gäller tvätt av kläder. 
– Det är viktigt att dosera efter smutsighetsgrad. Ofta använder vi för mycket medel trots att kläderna inte är så smutsiga. Vi har även tendens att tvätta för ofta. Viktigt är att tvätta lagom, med ett miljömärkt tvättmedel (se till exempel joutsenmerkki.fi) och dosering anpassad efter smutsighetsgrad.
Att dammsuga ytor innan de torkas är också att föredra. Dammet som fångas upp av golvtrasor och liknande åker ner i avloppen när trasan vrids ur och belastar våra vattendrag i onödan. Istället tipsar Ky om att dammsuga med hjälp av en liten borste så att det värsta dammet samlas i dammsugarpåsen. På så sätt samlas dammet på ett ställe och kan sorteras på rätt ställe istället för att sköljas ner i avloppen. 

Detta behöver du i din städskrubb

- Dammsugare med liten borste
- En microfiberduk
- En microfibermopp
- Ett biologiskt tvättmedel

Ultrarent vatten

Det ultrarena vattnet fungerar (sannolikt) så att de elektriskt polära vattenmolekylerna, som normalt sitter bundna till polära salter och joner, istället snabbt kan bindas till salter i smutsen. Vattnet bryter därmed bindningarna mellan smuts och underlag och fungerar således som ett lösningsmedel. 
Intressant nog tar det ultrarena vattnet också kol på bakterier och andra mikroorganismer. Deras celler suger snabbt i sig de fria vatten-molekylerna på grund av osmosfenomenet. Det leder till att cellerna sprängs och dör. Det ultrarena vattnet har studerats närmare bland annat vid Linköpings universitet.

 

Maéva Hachem, Finlands Natur nr 3/2018
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerare på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandrings-lederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel. Läs mera »
Jonna Saari, Finlands Natur nr 2/2019

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 2/2019

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 2/2019

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 1/2019

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna. Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 1/2019

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019