Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Åtta smultronställen i den västnyländska naturen. För tydligare karta klicka här.

Fiskar bruks skogsstigar
Trädslagsstigen (2 km) och Rissla naturstig (4 km). Den förstnämnda presenterar över 20 trädslag (bl.a. en över 360 år gammal ek) . Den sistnämnda går genom brukets natursköna gamla skogar. Infotavlor och rastplatser. Foto Kåre Pihlström

 

Ramsholmen och Hagen 
På promenadavstånd från Ekenäs centrum. Frodig lundskog som genomkorsas av en smal kanal. Nätverk av gångstigar. Rik flora, välkänd blomsterprakt om våren.
Foto Magnus Östman

 

Karkali naturpark 
Längst ute på udde i Lojosjön. Nätverk av vägar och stigar – förbjudet att röra sig utanför dem. Gammal frodig granskog med lundinslag, rik flora och insektsfauna. Speciellt besöksvärd under våren. Parkeringsplats, toaletter, rastplatser. I närheten finns Finlands största kalkstensgrotta, Torhola. 
Foto Magnus Östman

 

Karnaistenkorpi
Rekreationsområde i norra Lojo, delvis ovanför Åbo-ledens motorvägstunnel. Naturstig med 21 infotavlor, sagostig med 12 uppgifter för barn. Äldre skog med mycket död ved, klippbranter, skogsbäckar, skogstjärnar. Växtrariteter: bergjohannesört och skogsklocka. 
Foto: Pia Bäckman

 

Sjundeå åar
Sjundeå å, Sjundby ån och Pickala å. Vattenled idealisk för kanotpaddling ut till Pickalaviken. Kraftverksdamm vid Sjundby gård, med anor från 1400-talet. Sluss vid Pickalas ås nedre lopp. På vägen passeras två sjöar, Tjusträsk och Vikträsk. Åarna kantas mest av lummig lövskog. Kungsfiskare har häckat vid åarna. 
Foto Magnus Östman

 

Kopparnäs friluftsområde
Skog, klipp- och sandstränder, omfattande nätverk av vandringsleder, delvis även för rörelsehindrade. Rastplatser med bänkar och bord. På Stora Halsö båtbrygga. Fågelspecialitet: trädlärka. Området ägs och förvaltas av Föreningen Nylands Friluftsområden. 
Foto Pia Bäckman

 

Älgö, Rödjan
Stor ö i Ekenäs skärgårds nationalparks inre del. Sommartid samt vår- och höstveckoslut är naturstugan Rödjan öppen med en stugvärd på plats, då även möjligt att hyra bastu. Båtbrygga, kanotlandningsplats, tältplatser, toaletter, kokskjul (dock ej dricksvatten), naturstig (2km). Populärt att simma i Storträsket då algblomningar minskar lusten att simma i havet. Om sommaren turbåt från Ekenäs en gång i veckan.
Foto Magnus Östman

Uddskatan och Tulludden
Fastlandsfinlands sydspets ute på Hangö udd. Till Uddskatan och Hangö fågelstation kommer man numera längs en stig norr om frihamnsområdet. Naturskyddsområde med sanddyner och sällsynta växter (strandtrift, sodaört). Tillåtet att röra sig endast längs stigar. Klassisk fågellokal vår och höst.
Foto Magnus Östman

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2018
Kommentarer (0)
Skriv siffran 6 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerare på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandrings-lederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel. Läs mera »
Jonna Saari, Finlands Natur nr 2/2019

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 2/2019

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 2/2019

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 1/2019

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna. Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 1/2019

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019