Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.
66505.jpg

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl
bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Åtta smultronställen i den östnyländska naturen.

Sibbo storskog
Nationalpark sedan 2011 på gränsen mellan Sibbo och Vanda. Tillgänglig med lokalbussar från Helsingfors, parkeringsplatser på Håkansbölesidan i Vanda och i Hindsby i Sibbo. Gammal granskog, lummiga bäckdalar, klippstup och små sjöar där man får fiska med tillstånd. Värdefulla kulturbiotoper i Hindsby. Tätt nätverk av naturstigar och vandringsleder. På vintern skötta skidspår. Cykling och ridning tillåtet. Fåglar: tjäder, tretåig hackspett, mindre flugsnappare, lundsångare, trädlärka, berguv m.fl.
​Foto Magnus Östman.

 

Varlaxudd
Nylands rekreationsområdesförenings område på Emsalös sydspets, på gränsen till ytterskärgården. Nås enkelt med bil eller cykel. Rastplats med eldstad. Stort område med vackra strandklippor. Populär tillhåll för fågelskådare, naturfotografer, surfare, dykare m.fl. Mäktiga bränningar vid storm.
​Foto Magnus Östman.

 

Ruskis
Vidsträckt fågelskyddsområde utan-för Borgå ås mynning. Våtmark med stora vassar och rik häckfågelfauna. Stora mängder sjöfågel rastar vid islossningen och senare under våren på strandängarna nedanför Borgå sjukhus. Specialitet på vintern: flockar av orädda skäggmesar i vassen längs vägen ut till Svinö.
​Foto Magnus Östman.

 

Hasselholmen
Naturskyddsområde vid sjön Veckjärvi. Ägs av Borgå stad. Östra Nylands största hasselbestånd, skogslindar, uråldriga granar. På våren blommande lungört (Pulmonaria obscura). Naturstig, simstrand och lägerområde. På vintern är Veckjärvi populärt tillhåll för långfärdsskridskoåkare. 
​Foto Magnus Östman.

Ålhusbäcken
Liten oas vid hårt trafikerade riksväg 6 i Liljendal. Lummig bäckdal mellan Hopom träsk och Sävträsket. Östra Nylands säkraste plats att få se övervintrande strömstare.
​Foto Magnus Östman. 

 

Ebbo stormosse
Vidsträckt myrområde sydost om Borgå stad. Är en del av Stensböleskogarnas stora naturskyddsområde. Skidspår på vintern från Humla skidstuga. Orrspel och tjäderspel under våren. Gott om svamp i Stensböleskogarna på hösten.
​Foto Magnus Östman.

 

Kasaberget
Högt berg på Gäddbergsö nära Lovisa kärnkraftverk. Storståtlig utsikt mot havet i söder och väster och mot norr, där kylvattnet från kraftverket håller vattnet isfritt. Den stora vaken lockar mängder av sjöfågel under isvintrar.
​Foto Magnus Östman.

Klovharun
Tove Janssons ö i Borgå ytterskärgård, sydväst om Pellinge. Tillgänglig under isvintrar och populärt utflyktsmål bland långfärdsskridskoåkare. Stugan hålls numera låst men är öppen för allmänheten under en vecka i juli. Sommarspecialitet: rikligt med blommande klibbglim (Silene viscosa).
Foto Magnus Östman.

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerare på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 
66511_t.jpg

Vidgade vyer för naturfotografer

Viltkameror och drönare med kamera är moderna hjälp­medel för den som vill följa med och dokumentera naturen. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018
66508_t.jpg

Fåglarna behöver energirik mat

Om vintern äter fåglarna främst för att få energi så att de klarar att hålla uppe sin kroppstemperatur i kylan. Ju kallare det är desto mer energi behöver fågelkroppen för att kompen­sera för värmeförlusten. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018
66505_t.jpg

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018
66496_t.jpg

Datorn som biolog

Datorn lär sig snabbt att känna igen växt- och djurarter. Frågan är om den kommer att bli en bättre naturinventerare än mänskan?Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 4/2018
65308_t.jpg

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/3018
65301_t.jpg

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2018
65276_t.jpg

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar. Läs mera »
Maéva Hachem, Finlands Natur nr 3/2018
65266_t.jpg

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner. Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 3/2018
64359_t.jpg

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.Läs mera »
Mats Bentmar, Finlands Natur nr 2/2018
64362_t.jpg

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 2/2018