Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl
bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Åtta smultronställen i den östnyländska naturen.

Sibbo storskog
Nationalpark sedan 2011 på gränsen mellan Sibbo och Vanda. Tillgänglig med lokalbussar från Helsingfors, parkeringsplatser på Håkansbölesidan i Vanda och i Hindsby i Sibbo. Gammal granskog, lummiga bäckdalar, klippstup och små sjöar där man får fiska med tillstånd. Värdefulla kulturbiotoper i Hindsby. Tätt nätverk av naturstigar och vandringsleder. På vintern skötta skidspår. Cykling och ridning tillåtet. Fåglar: tjäder, tretåig hackspett, mindre flugsnappare, lundsångare, trädlärka, berguv m.fl.
​Foto Magnus Östman.

 

Varlaxudd
Nylands rekreationsområdesförenings område på Emsalös sydspets, på gränsen till ytterskärgården. Nås enkelt med bil eller cykel. Rastplats med eldstad. Stort område med vackra strandklippor. Populär tillhåll för fågelskådare, naturfotografer, surfare, dykare m.fl. Mäktiga bränningar vid storm.
​Foto Magnus Östman.

 

Ruskis
Vidsträckt fågelskyddsområde utan-för Borgå ås mynning. Våtmark med stora vassar och rik häckfågelfauna. Stora mängder sjöfågel rastar vid islossningen och senare under våren på strandängarna nedanför Borgå sjukhus. Specialitet på vintern: flockar av orädda skäggmesar i vassen längs vägen ut till Svinö.
​Foto Magnus Östman.

 

Hasselholmen
Naturskyddsområde vid sjön Veckjärvi. Ägs av Borgå stad. Östra Nylands största hasselbestånd, skogslindar, uråldriga granar. På våren blommande lungört (Pulmonaria obscura). Naturstig, simstrand och lägerområde. På vintern är Veckjärvi populärt tillhåll för långfärdsskridskoåkare. 
​Foto Magnus Östman.

Ålhusbäcken
Liten oas vid hårt trafikerade riksväg 6 i Liljendal. Lummig bäckdal mellan Hopom träsk och Sävträsket. Östra Nylands säkraste plats att få se övervintrande strömstare.
​Foto Magnus Östman. 

 

Ebbo stormosse
Vidsträckt myrområde sydost om Borgå stad. Är en del av Stensböleskogarnas stora naturskyddsområde. Skidspår på vintern från Humla skidstuga. Orrspel och tjäderspel under våren. Gott om svamp i Stensböleskogarna på hösten.
​Foto Magnus Östman.

 

Kasaberget
Högt berg på Gäddbergsö nära Lovisa kärnkraftverk. Storståtlig utsikt mot havet i söder och väster och mot norr, där kylvattnet från kraftverket håller vattnet isfritt. Den stora vaken lockar mängder av sjöfågel under isvintrar.
​Foto Magnus Östman.

Klovharun
Tove Janssons ö i Borgå ytterskärgård, sydväst om Pellinge. Tillgänglig under isvintrar och populärt utflyktsmål bland långfärdsskridskoåkare. Stugan hålls numera låst men är öppen för allmänheten under en vecka i juli. Sommarspecialitet: rikligt med blommande klibbglim (Silene viscosa).
Foto Magnus Östman.

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018
Kommentarer (0)
Skriv siffran 3 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 1/2019

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna. Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 1/2019

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019

Med snö i båten

Senhösten med snövita stränder och mörka vatten är en fin tid i skärgården. Så länge vattnen är isfria dröjer sig knipor, skrakar och svanar kvar, och vid högvatten vandrar sommarens fiskyngel ut ur fladorna. Läs mera »
Hans Hästbacka, Finlands Natur nr 4/2018

Kökar – eldorado för naturturisten

Vindstilla dagar med jämngrå himmel. Flockar av stjärtmesar i björk­skogen och alfåglar i vinterdräkt på havet. Men också rytande bränningar mot grå klippor, piskande regn och snöglopp. Kökar har sin charm även under vinterhalvåret.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018

Vidgade vyer för naturfotografer

Viltkameror och drönare med kamera är moderna hjälp­medel för den som vill följa med och dokumentera naturen. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018

Fåglarna behöver energirik mat

Om vintern äter fåglarna främst för att få energi så att de klarar att hålla uppe sin kroppstemperatur i kylan. Ju kallare det är desto mer energi behöver fågelkroppen för att kompen­sera för värmeförlusten. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2018