Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket.

Östra Rödklobb
Ett av Ålands västligaste naturreservat, beläget på Eckerö. Lång sandstrand med säregen tallskog på sanddyner. Speciella växter: sandstarr, strandvial, marviol och havtorn. Foto Ralf Carlsson

Kobba Klintar
Gammal nyrestaurerad lotsstation vid inloppet till Mariehamn. Naturstig, vidsträckta utskärsklippor. Kafé, museum, konstutställningar. På sommaren turbåt från Korrviks fiskehamn. Foto Magnus Östman

Nåtö naturstig och naturreservat
Välkänd löväng som Miljöbyrån vid Ålands landskapsregering länge skött genom slåtter, hamling av lövträd och bete. Hasselrunnor, ask, lönn. Orkidèer som Adam och Eva, St Pers nycklar, grönkulla, grönvit nattviol, nästrot och ängsnycklar. Växtrariteter bl.a. lundviol, vårklynne och murgrönsveronika. Nötkråka häckar regelbundet. Nåtö lövängars ekologi och inverkan av skötsel har länge studerats vid närbelägna Nåtö biologiska station. Foto Magnus Östman

Prästgårdsnäset
Naturreservat med hassellundar, ekar, askar och betade
strandängar. Praktfull vårblomning med svalört, nunneört, vit- och blåsippa. Rariteter: tandrot, myskmadra och majviva. Häckande nötväcka. Stigar, rastplats, parkeringsplats 700 meter söder om Finströms kyrka. Foto Ralf Carlsson

Brändö
Örik kommun med långa vägbankar där man cyklande kan uppleva skärgårdsnaturen. Vandringsleder (5 km) på Lappo och Jurmo. Kajakuthyrning, sälsafaris och guidade fisketurer på Jurmo. Campingplatser, stugbyar, vandringshem och hotell. Butiker med lokala specialiteter. Foto Magnus Östman

Kökar
Utskärskommun med karg natur. Örtrika betade torrängar med rik fjärilsfauna. Vandringsled (12 km) över kala berg (”Kalen”) med storslagen havsutsikt. Bronsåldersboplats (Otterböte). Speciella sevärdheter på Källskär: ”Grevens” villa och trädgård, Källskärskannan (geologisk formation). Till Källskär går turbåtar sommartid från Karlby. Foto Magnus Östman

Herröskatan
Klassisk fågellokal under flyttningstiden på det åländska fast-landets sydligaste udde. Utkikstorn, bänkar, bord och eldstad. Naturreservat med torrängar som sköts genom slåtter och bete. Speciella växter: vit skogslilja, solvända, jungfrulin och förvildad tidlösa (Colchicum autumnale). Foto Ralf Carlsson

Föglö
Den enda åländska kommun där man med säkerhet får syn på den ståtliga apollofjärilen då den flyger i juli. Örik skärgård med många paddlingsalternativ. Vandringsleder med rastplatser och utkikstorn på Jyddö (5 km) och i Hastersboda (8 km). Foto Magnus Östman

Geta bergen 
Naturstig (5,5 km) i karg bergsterräng med havsutsikt, som högst 98 meter över havet. Grottor, klippstup, djupa bergsklyftor. Informationstavlor med historiska fakta. Även trollstig för barn och historisk medeltidsstig vid Geta kyrka. Restaurang (Soltuna) uppe på berget. Foto Magnus Östman 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Mer strömming på matbordet hjälper Östersjön

Strömmingen har i dag degraderats till i första hand foder- och exportfisk. I medeltal äter vi idag bara 300 gram strömming per år. Kunde strömmingen i framtiden ersätta köttet och den importerade fisken på tallriken och därmed spela en positiv roll för Östersjön? Läs mera »
Marcus Floman, nr 3/2019

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2019

Hjälp humlan med bostaden

I urbana områden råder det ofta brist på lämpliga ställen där humledrottningar kan lägga ägg och föda upp sin avkomma. Du kan lindra humlornas bostadsbrist genom att bygga och sätta ut humleholkar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Den livsviktiga pollineringen

Pollineringen är ett av de mest raffinerade samspelen mellan växter och djur som utvecklats under evolutionens gång. Pollineringen är avgörande för många växters befruktning och besöken i blommorna ger pollineraren livsviktig näring.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel. Läs mera »
Jonna Saari, Finlands Natur nr 2/2019

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.Läs mera »
Marcus Floman, Finlands Natur nr 2/2019

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.Läs mera »
Maria Svens, Finlands Natur nr 2/2019

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2019