Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

Förra sommaren stod en jägare två gånger öga mot öga med en livslevande järv nära Salo. Järven blev senare fotograferad av en viltkamera. Sedan dess har flera järvobservationer gjorts både i Egentliga Finland och i Nyland, även denna vinter. 
Ilpo Kojola, forskningsprofessor vid Naturresursinstitutet Luke, har järven som ett av sina forskningsobjekt. Han bekräftar att järven, som långa tider enbart förekom sällsynt i norr och öster, nu mer och mer börjat synas i södra Finland. I början av 1990-talet beräknades den inhemska vargstammen till cirka 80 djur, nu ligger antalet mellan 220 och 250. 
– Orsaken till ökningen är fridlysningen av järven och en allmänt gynnsammare inställning till det minsta av de fyra stora rovdjuren, säger Kojola.
Jägarna har inte sett någon större fara med att järvarna ökat och deras inställning till järven är en helt annan än vad som är fallet med till exempel vargen. Det intygar också Mattias Kanckos, jägare och rovdjursrapportör från Esse i norra svenska Österbotten, där järv regelbundet förekommit i närmare 10 år.
– Järven hittar i regel de slaktrester som blir kvar i skogen efter älgjakten på hösten. Jag har ofta spårat järv om vintern men inte stött på ett enda bytesdjur som järven själv nedlagt, berättar Kanckos.
Det överensstämmer med uppfattningen att järven är en utpräglad asätare, som i första hand utnyttjar kadaver av bytesdjur som varg, lo eller björn lämnat efter sig. Söder om renskötselområdet är fallen då järv attackerat får eller annan boskap ytterst få, enligt Ilpo Kojola.
– Järven attackerar också mycket sällan hundar till skillnad från vargen. Det beror på att järven inte hävdar revir utan ofta rör sig långa sträckor, medan revirhävdande vargar uppfattar hundar som inkräktare och konkurrenter.Enligt Kojola är det främst unga hanar som söker sig söderut då beståndet vuxit speciellt i norra Karelen och norra Savolax. Det är i dessa trakter som de sydligaste observationerna av järvungar gjorts. Kojola håller det för troligt att järven småningom börjar föröka sig också i södra Finland.
– Här är näringssituationen god i och med att vi har rikligt med lodjur som använder de många vitsvanshjortarna och rådjuren som byten. Det ger en rik tillgång på kadaver som järven kan utnyttja.
Järven har av vissa forskare bedömts få det svårare att föröka sig på grund av klimatförändringen. Detta eftersom den dräktiga honan gräver ett bo i djupa snödrivor där hon sedan föder sina ungar. Om snömängderna minskar blir tillgången på tillräckligt djupa snödrivor problematisk.
– Jag tror ändå inte att det här behöver begränsa järvens förökning i Finland eftersom den också kan föda sina ungar i håligheter under stenar och i grottor, säger Kojola.
Han menar också att järven snabbt kan vänja sig vid mänskor och klarar av att föröka sig också i mer tättbebyggda trakter.
Järvens återkomst till de områden i södra Finland, där den en gång hade en fast förekomst, går ändå långsamt. Orsakerna är att järvhonan i regel föder ungar bara vart annat år och att det inte sker någon större invandring av järv från Ryssland, eftersom stammen där inte är speciellt stor.
Om järven i södra och mellersta Finland allmänt närmast uppfattas som ett intressant nygammalt inslag i däggdjursfaunan, är inställningen en annan inom renskötselområdet i norr. Bara under fjol-året uppges 2 900 renar ha rivits av järv. Renarna är speciellt utsatta för attacker från järv när snön är lös och renarna sjunker in med sina klövar. Tack vare sina extremt breda tassar rör sig järven betydligt smidigare i sådana förhållanden och kan slå även friska renar.  

Jord- och skogsbruksministeriet gav vid årsskiftet för andra året i följd tillstånd att fälla sammanlagt åtta järvar i renskötselområdet. Då de första jakttillstånden gavs i början av 2017 var det första gången på 35 år som järv fick jagas lagligt i Finland. Tjuvjakt på järv har ändå länge förekommit.
Flera miljöorganisationer har protesterat mot att ministeriet tillåtit jakt på en art som fortfarande klassas som starkt hotad i den senaste finländska rödlistan. I december ifjol uppvaktade WWF jord- och skogsbruksministeriet med en adress som undertecknats av drygt 14 000 personer som motsätter sig jakt på järv. Istället för jakt föreslog WWF att ersättningar skulle betalas ut till renbeteslagen utgående från hur många stationära järvar det finns på deras områden. För att trygga järvens fortlevnad även i norra Finland krävde WWF ökad övervakning för att förhindra tjuvjakt. Järvar som specialiserat sig på att slå renar borde kunna fångas in och friges utanför renbetesområdet.
På ministeriet vann dessa förslag ändå inte förståelse, och förordningen om de åtta jakttillstånden utfärdades den 9 januari. I slutet av februari var alla åtta järvar fällda.

 

I södra Finland är möte med en järv inte längre någon utopi. Foto Ole Ehrstedt


 

Världens största landlevande mårddjur

- roppslängd 70–85 cm, mankhöjd 40–45 cm
- Vikt upp till 25 kg, hanarna är störst
- Beståndet i Finland 220–250 djur, i hela Norden drygt 800 djur
- Är främst asätare
- Slår också själv byten, allt från små däggdjur till älgkalvar och renar, även
fågelägg


 

Kan förväxlas med liten björn eller med mård

Jarmo Markkanen, ivrig fältbiolog och rovdjursspårare hemma i Salo berättar att det hänt att mårdar i yvig vinterpäls rapporterats som järvar. Mården är dock klart mindre och spensligare och har ljust bröst, vilket järven saknar. 
Järvens spår liknar rätt mycket de spår en liten björns framtassar lämnar efter sig. Spåren efter björnens baktassar är ändå karakteristiska och under vintermånaderna kan man utesluta björnspår.


 

På Naturresursinstitutet Lukes webbplats riistahavainnot.fi finns kartor som visar rapporterade rovdjursobservationer i hela landet under de senaste två månaderna. Den här kartan visar järvobservationer från början av december 2017 till början av februari 2018.

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.Läs mera »
Hans Hästbacka, Finlands Natur nr 2/2018

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.Läs mera »
Mats Bentmar, Finlands Natur nr 2/2018

Gipsen stoppar näringsläckaget

Genom att sprida ut gips på åkrarna kan man minska näringsläckaget med hälften. Också andra sätt att råda bot på läckaget undersöks.Läs mera »
Leena Rantajärvi, Finlands Natur nr 2/2018

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2018

Med hav och havtornssaft i blodet

Som barn följde de sina familjer till sjöss och till skogs. Som vuxna har båda valt en livsstil mer rik på tid och upplevelser än pengar. Kusinerna Jonas Sjöblom och Alexandra Sjöblom tar vara på varje årstid.Läs mera »
Giséla Linde, Finlands Natur nr 1/2018

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018

Två röster i skärgårdsvåren

Då orrtupparna spelar på stränderna och tranorna blåser fanfarer i den stilla aprilkvällen är vårstämningen i skärgården som finast.Läs mera »
Hans Hästbacka, Finlands Natur nr 1/2018

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 1/2018