Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår.

Om ditt tält, din sovsäck eller liggunderlag går sönder finns det oftast ingen orsak att direkt köpa nytt. Utrustning för uteliv kan med fördel repareras, alternativt kan trasiga delar ersättas med reservdelar som det lönar sig att fråga efter i affären.
Då man skaffar ett tält av bättre kvalitet brukar i förpackningen ingå ett reparationskit, som man bör ha med sig på ut-färden. Med de lappar som ingår i kitet reparerar man mindre hål i tältduken. Motsvarande lappar med lim finns även i sovsäckars och liggunderlags reparationskit. 
Revor i tältduken kan man vara tvungen att sy ihop behjälpligt i fält, och då är nål och björntråd ett måste. Då man återkommit från sin långtur kan det vara skäl att låta ett proffs laga revan i tältduken ordentligt – det gäller speciellt dyrare tält av hög kvalitet.

Om en tältbåge brister – vilket kan hända i hård vind eller om man råkar stiga på bågen då den ligger på marken – går den att reparera. I reparationskiten brukar
finnas en holk med vilken man kan foga ihop de båda bitarna av tältbågen igen.
– Finns det ingen holk kan man som nödlösning skarva ihop bågen med en av tältets jordkilar, säger Markus Weckman.
En avbruten aluminiumtältbåge har en brottyta som är vass och kan skada tält-duken. Weckman rekommenderar därför att man alltid har med sig en fil som man kan jämna ut brottytan med.  
En del reparationskit innehåller också en extra del av en tältbåge som man kan ersätta en bruten del med. En tältbåges delar hålls ihop med ett gummiband som kan brista, vilket försvårar tältuppsättningen avsevärt. Det är därför bra att ha med gummiband i reserv.
– Gummibanden blir med tiden sköra, oberoende av hur mycket tältet används. Det lönar sig att byta ut dem med några års mellanrum. Utelivsaffärerna säljer gummiband, men man kan också köpa dem som meter-vara från järnaffärer, berättar Weckman.

Om en dragkedja i tältet går sönder är inte detta heller någon orsak till att kassera tältet och köpa nytt. Om problemet är att dragkedjan inte sluter tätt kan detta ofta avhjälpas genom att klämma ihop släden (den rörliga delen) med en tång. Om detta inte hjälper kan man vara tvungen att bryta upp stopparen i dragkedjans ända, dra ut släden och ersätta den med en ny av samma storlek. Välsorterade sybehörsaffärer har slädar och stoppare av olika storlekar. Det finns också en typ av släde (ZlideOn) som enligt uppgift ska passa så gott som alla dragkedjor. Om taggarna i dragkedjan är skadade är man oftast tvungen att avlägsna hela dragkedjan och sy i en ny.
Det går givetvis att laga dragkedjor i sovsäckar och olika klädesplagg på ovannämnda sätt.

Den här reparationsutrustning har Markus Weckman med sig också under kortare turer i naturen. Foto Markus Weckman


 

Markus specialtips: smältlim

Lim är något som kan komma att behövas vid diverse reparationer både ute i fält och då man hemma förlänger livstiden hos sin utrustning. Lim i tuber är ofta problematiskt eftersom det lätt går hål på tuberna så att de börjar läcka. Limmet torkar också ofta snabbt i tuben och blir oanvändbart.
Markus Weckman rekommenderar istället
stänger av smältlim av den typ som används i limpistoler. Man behöver inte ta pistolen med i fält, limmet går lätt att smälta med lågan från ett sprit- eller gaskök. Sedan är det lätt att applicera på ytorna som ska fogas ihop.

 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020
Kommentarer (0)
Skriv siffran 8 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt. Läs mera »
Janne Wass

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.Läs mera »
Text & foto Caj Koskinen, Finlands Natur nr 3/2020

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Automatik sparar energi i fastigheter

Nu görs allt större ansträngningar för att minska stora byggnaders energikonsumtion. Med modern digitalteknik går det att minska husbolagens energiåtgången betydligt, utan att det krävs aktiva insatser av invånarna. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Vi är alla beroende av biodiversiteten

Varför är det viktigt att be­vara den naturliga mångfalden? Spelar det någon roll om en mask eller en mygga försvinner? Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Konsumenten villig – men samhället måste skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi

Finlands utveckling mot en cirkulär ekonomi har börjat. Vetenskaplig forskning, innovationer och samarbete står i fokus, och med konsu­menternas hjälp kan den nödvändiga systemförändringen genomföras.Läs mera »
Lina Laurent, Finlands Natur nr 2/2020

Över öde vatten

Kasariselkä ligger spegelblank så långt ögat når. Fjärden är så vidsträckt att det är med nöd och näppe man ser en skogsrand resa sig över horisonten längst borta i söder. Kasariselkä är en av de stora fjärdarna i Enare träsk, Finlands tredje största sjö.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020