Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa.

Köksknivar har en tendens att bli ovassa med tiden, speciellt om de får ligga löst i besticklådan och nötas mot andra knivar. Det kan man motverka genom att förvara varje kniv som måste vara speciellt vass i eget fack, men knivarna slits också då de används så för eller senare blir det aktuellt att slipa dem.
Bernt Nordman, verksamhetsledare på Natur och Miljö, rekommenderar enkla vässningsapparater och slipstenar som finns till salu till överkomligt pris i husgerådsaffärer. Han använder mycket en apparat som består av två slipstenar som med hjälp av fjädrar pressas mot varandra med en liten vinkel. Då man för in kniven mellan slipstenarna och drar den fram och tillbaka slipas både sidor av eggen samtidigt med exakt samma vinkel hela vägen, vilket är viktigt för att kniven ska hållas välbalanserad. På det här sättet undviker man att det uppstår en kant, ”slipskägg”, på den ena sidan av bettet, vilket sker om bettet slipas bara på en sida i taget.
– Slipningsverktyget passar alla köks-knivar med rak egg, men jag rekommenderar det särskilt för fileringsknivar och andra långa knivar med tunt stål, säger Nordman.

Ofta är det viktigt att knivseggen ska få en bestämd vinkel. Knivar av typ ”puukko” bör till exempel ha en slipvinkel på cirka 25 grader. Här kan man använda en specialställning där knivseggen spänns fast. Ställningen har en serie hål på olika avstånd från kniven. Varje brynsten är försedda med en metallstång som passar löst i hålen. Då man vässer för man brynstenen över bettet och låter metallstången löpa av och an genom ett av hålen. Det yttersta hålet ger den största slipvinkeln och det innersta den minsta.
Till den här utrustningen hör en serie brynstenar av olika grovlek. En tumregel är att först ta bort de största ojämnheterna med den grövsta brynstenen och sedan slipa med de mindre grovlekarna. Med en speciell brynsten i serien kan man slipa bett med sågtandning, såsom brödknivar.

Med den här slipningsutrustningen kan du förlänga livstiden på dina knivar betydligt. Foto Alva Nordman. Nordman påminner om att det vid all slipning är viktigt att använda olja eller någon annan vätska som dels fångar upp slipdammet och dels leder bort värmen som uppstår i metallen under slipningen. Det finns speciella slipoljor, men även vanlig matolja fungerar bra. 

 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020
Kommentarer (0)
Skriv siffran 1 med bokstäver:
 

Finlands Natur

är tidningen för dig som vill läsa om naturen och miljön i Finland på svenska. Papperstidningen utkommer fyra gånger per år. Här på vår webbsajt presenterar vi ett litet urval artiklar ur den tryckta tidningen, i kronologisk ordning. Ytterligare några artiklar kan läsas mot avgift på den finlandssvenska tidskriftsportalen Paperini.

Är du intresserad av något särskilt ämne? Då kan du söka efter artiklar i 22 kategorier. Vill du läsa ännu fler artiklar? 
Då är det dags att börja prenumerera på Finlands Natur!
Den tryckta tidningen tidningen innehåller förutom miljörelaterat material även rikligt med faktaspäckade naturreportage illustrerade med högklassiga naturfoton.

 

Bevara fladorna bättre

De är många och små och extremt viktiga för fisk, smådjur och vattenväxter. Men de allra flesta flador är påverkade av mänskan i mer eller mindre hög grad. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Rucka dina rutiner lättare än du tror

En klimatsmart livsstil behöver inte betyda enorma uppoffringar, visar resultaten från ett nytt forskningsprojekt. Läs mera »
Janne Wass

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.Läs mera »
Text & foto Caj Koskinen, Finlands Natur nr 3/2020

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 3/2020

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Automatik sparar energi i fastigheter

Nu görs allt större ansträngningar för att minska stora byggnaders energikonsumtion. Med modern digitalteknik går det att minska husbolagens energiåtgången betydligt, utan att det krävs aktiva insatser av invånarna. Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Vi är alla beroende av biodiversiteten

Varför är det viktigt att be­vara den naturliga mångfalden? Spelar det någon roll om en mask eller en mygga försvinner? Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020

Konsumenten villig – men samhället måste skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi

Finlands utveckling mot en cirkulär ekonomi har börjat. Vetenskaplig forskning, innovationer och samarbete står i fokus, och med konsu­menternas hjälp kan den nödvändiga systemförändringen genomföras.Läs mera »
Lina Laurent, Finlands Natur nr 2/2020

Över öde vatten

Kasariselkä ligger spegelblank så långt ögat når. Fjärden är så vidsträckt att det är med nöd och näppe man ser en skogsrand resa sig över horisonten längst borta i söder. Kasariselkä är en av de stora fjärdarna i Enare träsk, Finlands tredje största sjö.Läs mera »
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020