Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Estland – eldorado för naturturisten

Vid det här laget bör Estland definitivt ha kunnat skaka av sig gångna decenniers skräckbilder av industriföroreningar, atomsopor och förfallna militäranläggningar.

Vi har stått en god stund och spejat ut över strandängarna vid Matsalu-vikens inre del. En kylig västlig vind drar in från Östersjön och solen sjunker mot horisonten i väster. På de vidsträckta strandängarna, som regelbundet slås av traktens bönder med finansiering från EU, springer två älgar till synes planlöst omkring. De har sällskap av några rådjur som betar nära skogskanten. En sen törnskata ryttlar över strandängarna. Egentligen borde den så här i mitten av september ha sökt sig till sydligare och varmare trakter.
För oss – ett litet gäng naturtidningsredaktörer och naturguider från fem olika länder – blir kvällen oförglömlig tack vare tranorna. Ju lägre solen sjunker desto intensivare blir strömmen av tranflockar som sveper förbi fågeltornet på låg höjd. Tranorna har rastat ute på traktens åkrar under dagen och nu är det dags att söka sig ut till Matsaluvikens skyddande vassruggar för övernattning.
Överallt hörs de kraftiga ropen från de förbipasserande flockarna. Och jag hör också de betydligt spädare ropen från årets ungfåglar som träget följer sina föräldrar. Som intensivast drar tranorna förbi precis vid solnedgången. Efter det avtar strömmen men ännu efter mörkrets inbrott hörs ropen från enstaka sena flockar.
Vår fågelguide, Tarvo Valker, uppskattar att drygt 5 000 tranor passerat oss. Rekordet för en kväll vid Matsaluviken lär vara över 14 000 fåglar. Det här är helt i klass med Finlands främsta rastningsplats för tranor, Söderfjärden söder om Vasa.

Inte bara tranor
Matsaluvikens spektakulära tranflyttning är bara en av många fina naturupplevelser som Estland kan bjuda på om hösten. Under hösten är möjligheterna till flyttfågelskådning goda i hela västra Estland, inklusive öarna utanför kusten. De vidsträckta åkrarna, av vilka många ligger i träda efter att kolhosjordbruket gått till historien, samlar förutom tranor mängder av rastande gäss, duvor, småfåglar och spanande rovfåglar. Ute vid kusten är speciellt Spithamnudden, beskriven i Finlands Natur nr 4/2010, ett populärt tillhåll för sträckfågelobservatörer från många länder.

Fågelskådning ?från restaurangen eller hotell
Kusten i väster domineras av långgrunda sand- eller grusstränder. Här rastar speciellt nordligt häckande vadare talrikt. Att vandra långa sträckor längs stränderna går lätt i Estland. Stränderna är till största delen orörda och inte bebyggda. Det är en följd av den långa ?ockupationstiden då civilbosättningen längs stränderna var förbjuden.
I och för sig behöver man inte alltid söka sig långt ut i obebyggda områden för att göra spännande fågelobservationer. För den som vill kombinera en god lunch i en anrik sommarrestaurang, flanering längs en vacker nyanlagd strandpromenad – och fågelskådning – rekommenderas sommarrestaurangen Kuursaal i Hapsal (Haapsalu). Speciellt i september kryllar viken utanför restaurangen och strandpromenaden av bläsänder, viggar, skrakar, knipor och sothöns. Här hittar man också utan mycket sökande tiotals snatteränder. Har man tur kommer någon av traktens havsörnar förbi och då blir det panik bland änderna. Flera tusen sjöfåglar i luften samtidigt är en mäktig syn.
I hotellet Lepanina, beläget vid stranden 30 kilometer söder om Pärnu, kan man från hotellfönstren om hösten följa med flyttfågelsträcket söderut längs Rigabuktens kust. Ett stenkast från hotellet hade jag ett trevligt möte med en ung sandlöpare som rastade i strandvattnet. Det är inte ofta man får stifta bekantskap med så celebra arktiskt häckande fågelarter med så nära till god kost och logi. Även trädgården och skogen nära hotellet bjöd på fina naturobservationer, såsom vitryggig hackspett, nötväcka och ett bo av bålgeting.

Bekvämligheter i naturen
Under hösten är Estlands skogar rika på bär och svamp och får plockas enligt en allemansrätt som i det mesta är lik den i Finland. Vill man röra sig bekvämt även i skogen kan man söka sig till någon av de många naturstigar och vandringsleder som erbjuds naturvandraren. Ofta är dessa förlagda till naturskyddsområden med särskilt värdefull och sevärd natur. Ett sådant är myren Tolkuse ett stycke söder om Pärnu. Här kan man vandra torrskodd över myren längs en spång av tvärställda bräder på en sträcka på drygt två kilometer. Naturstigen, föredömligt försedd med informationstavlor på estniska och engelska, går även upp på en sandås med ett högt utkikstorn. Utsikten härifrån över den vidsträckta myren och 

Rigabukten i väster är hänförande.
Överhuvudtaget är det frapperande hur välskötta naturstigar, rastplatser med bekvämligheter, fågeltorn och naturum är i Estland. Estlands motsvarighet till vår fortststyrelse, Riigimetsa Majandamise Keskus, har satsat mycket på att utveckla servicen för naturturister, ofta med hjälp av finansiering från EU.

Snöspårning och vintersport
Om vintern går naturturismen på sparlåga även i Estland. Men åtminstone för den som är intresserad av spårning av däggdjur bjuder Estland på en hel del mer än vad södra Finland gör. Här förekommer rådjur och vildsvin i klart tätare bestånd än hos oss, vid vattendragen är bävern vanlig och chanserna att få se spår av varg och lo är goda.
De inre delarna av landet har under normala vintrar rikligt med snö, vilket möjliggör skidåkning utanför preparerade spår. För den som vill åka bekvämt i uppdragna spår finns sådana bland annat i Otepää vintersportcenrum i södra delen av landet.
Långfärdsskridskoåkning börjar småningom bli populärt även i Estland. En av pionjärerna, naturturismföretagaren Bert Rähni, berättar att det finns kring hundra ivriga långfärdsskridskoåkare och antalet ökar stadigt. I början av säsongen åker man på mindre sjöar, speciellt de labyrintliknande myrsjöarna är givande. Då isen lägger sig på havet beger sig skridskoåkarna iväg ut på vattnen mellan öarna utanför västkusten

Vårfåglar i mängder
Våren är liksom i Finland högsäsong för naturturismen i Estland. Det börjar i mars med uggleavlyssning i skogarna. De mest inbitna fågelskådarna tar sig ut till Dagös (Hiiumaa) och Ösels (Saaremaa) mest havsexponerade stränder och uddar. Här är chanserna goda att få syn på flockar av de alförrädare som övervintrar ute på Östersjön.
Lite senare på våren är Matsaluviken igen en vallfärdsplats för fågelskådare och andra naturintresserade. Från de många ?fågeltornen har man god överblick av de vidsträckta strandängarna och grunda vattenområdena där rastande hägrar, svanar, änder, vadare och måsar rastar i tusental. En specialitet för Matsalu är de arktiska gässen, främst vitkindande gäss och prutgäss, som kan räknas i tiotusental på strandängarna i maj innan de sträcker norrut och passerar vår sydkust på väg mot den ryska tundran. Varje vår räknar ornitologerna vid Matsalu också in några tiotals exemplar av rariteten rödhalsad gås och den starkt hotade fjällgåsen.

Den botaniskt viktiga kalken
Våren och försommaren innebär också högtidsstunder för botanister och entomologer. Både bland växter och insekter hittar vi i Estland en mängd arter som saknas i Finland. En orsak är det något varmare klimatet, en annan den kalkrika jordmånen.
Rent geologiskt lägger man tydligast märke till kalken längs stränderna i västra Estland. På många håll är kalksten det dominerande inslaget både på sten- och klippstränderna. På Ösels och Moons (Muhu) norra stränder och längs den estniska nordkusten finns höga kalkstenklintar av samma typ som på Gotland och Öland. Det är frågan om samma stora kalkstensområde som sträcker sig från södra Sverige till norra Estland och vidare österut längs Finska viken. På Moon och flera andra platser i västra Estland finns samma slag av alvarmarker som Öland är känt för. Här är den kalkgynnade floran, med tovsippor och orkidéer såsom johannesnycklar, St. Pers nycklar och krutbrännare, speciellt påfallande.
Frodiga lundar och välhävdade, restaurerade lövängar finns på många håll både ute på öarna och i västra Estlands kusttrakter. Speciellt känt är Puhtu-Laelatus naturreservat söder om Virtsu, därifrån färjan över till Moon går. Puhtu-Laelatus löväng är en av Nordeuropas största och hyser en extremt hög artrikedom. Här har räknats upp till 70 växtarter på en enda kvadratmeter. På lövängen hittar man rika bestånd av orkidéer såsom guckosko och flugblomster, båda tacksamma objekt för naturfotografen.

Exkurrera ensam eller i grupp med guide
I Estlands natur kan man med fördel röra sig på egen hand. Allemansrätten gäller, landsbygden är glest befolkad, stränderna är långt obebyggda och skogar och myrar i naturtillstånd breder ut sig över stora arealer. Det är också tryggt att röra sig på landsbygden och nätet av speciellt mindre vägar är väl utbyggt, vilket gynnar cykelturisten. På internet hittar man detaljerad information om de flesta natursevärdheter.
För den som vill ha tillgång till sakkunnig guidning och gärna rör sig i grupp finns det idag ett ökande utbud av tjänster att välja bland. Marika Manns företag Estonian Nature Tours var det första estniska företaget i naturturismbranchen då det grundades för närmare tio år sedan. Idag har den ökande efterfrågan på guidade turer, specialiserade på fågelskådning, däggdjursobservationer, växt- och insektstudier, lett till att det finns flera företag i branschen. Förutom guidning arrangerar företagen också transporter, övernattning och mat, allt enligt kundernas önskemål.
– Mest har vi grupper från England, Tyskland och andra mellaneuropeiska länder. Vi skulle gärna se fler besökare från Finland, säger Mann.
Också Bert Rähni intygar att det är främst mellaneuropéer som anlitar naturturismföretag. Rähnis företag ”360?” har specialiserat sig på däggdjursexkursioner. Han är en utmärkt imitatör av vargens lockläte och hans företag erbjuder vargspårningsexkursioner vintertid. Om sommaren har hans kajakturer i vattnen kring Dagö och Ösel blivit populära.

Så nära och så annorlunda
Att i en enda artikel få med allt som är värt att se och uppleva i Estlands natur är omöjligt. Här har vi till exempel inte gått närmare in på Lahemaas vattenfall, våröversvämningarna i Soomas urskogar, sälarna i vattnena kring Dagö och Ösel, Vilsandi nationalparks botaniska skatter eller meteoritkratern Kaali. Men förhoppningsvis kan tipsen och vinkarna i artikeln inspirera till egna utfärder i vårt södra grannlands natur.
Så nära och så annorlunda, kunde man säga här i Finland.

Visste du detta om Estlands natur?

- Hälften av landets yta är skogbevuxen, skogen är på många håll gammal och i naturtillstånd
- Myrar, av vilka många är i naturtillstånd, täcker nästan 25 procent av Estlands yta
- Sjöarnas antal är kring 1 200
- Peipussjön på gränsen till Ryssland är Europas femte största sjö
- Estlands Östersjökust är 3 794 kilometer lång
- Längs kusten finns närmare 1 500 öar, störst är Dagö, Ösel, Moon (Muhu) och Ormsö (Vormsi)
- Hela 25 procent av Estands yta hör till någon form av naturskyddsområde
- Estland har fem nationalparker (rahvuspark): Lahemaa, Karula, Soomaa, Matsalu och Vilsandi
- Dessutom finns det över hundra naturreservat (looduskaitseala) och omkring 130 landskapsskyddsområden

Bo bekvämt nära naturen

På den estniska landsbygden har det under de senaste åren dykt upp ett stort antal mindre gästhem, lämpliga för den som vill bo bekvämt och samtidigt ha naturen in på knuten. En del är inhysta i nyrenoverade gamla herrgårdar med tyska anor, andra är smakfulla nybyggen  Här är några exempel som artikelskribenten har god erfarenhet av:
– Algallika, gästhem vid Matsaluvikens mynning, www.algallika.ee
– Altmoisa gästhem nära Matsaluviken, www.altmoisa.ee
– Bergsby pensionat i gamla svenskbygder nära Spithamn, www.bergsby.com
– Dagen Haus på Dagö, www.dagen.ee
– Lepanina, hotell med havsutsikt över Rigabukten, www.lepanina.ee
– Pilguse herrgård på Ösel, www.pilguse.ee
– Vanatoa gästhem i Koguva by på Moon, www.vanatoa.ee
Mer information om kost och logi, sevärdheter etc. i västra Estland: www.westest.ee

Fåglar som inte häckar i Finland, men nog i Estland är bl.a:

– vit stork
– svart stork
– ägretthäger (en nyetablerad koloni nära Dorpat (Tartu)
– mindre skrikörn (ca 300 par!)
– kentsk tärna
– gröngöling
– mellanspett (en liten population i södra Estland)
– blåkråka
– entita

Hackspettparadis

Den vitryggiga hackspetten indikerar att det finns rikligt med gammal lövdominerad skog med mycket död ved i Estland. I Finland häckade senaste sommar 90 par, medan Estland, med en yta som bara är 13 procent av Finlands, har mellan 2 000 och 3 000 häckande par!
Också andra hackspettarter, såsom den tretåiga hackspetten, har goda förekomster i Estland.

Naturturistföretag

– Estonian Nature Tours: www.naturetours.ee
– 360?: www.360.ee
– NaTourEst: www.natourest.ee

Text & Foto: Magnus Östman. Finlands Natur 6/2010.

Resultat för friluftsliv:

Välj rätt stormkök

Ett välfungerande stormkök är en förutsättning för att matlagning i naturen ska vara rolig och att slutresultatet blir gott!

Över vita vidder

I östra Lappland bjuder UKK-nationalparken med sina mjukt böljande fjällandskap på fantastiska naturupplevelser även vintertid. Men den som ger sig ut i den här ödemarken ska helst vara både vältränad och försedd med rätt utrustning.

I höstliga Åboskogar

I Åbos nordligaste utkanter finns ett område med stora sammanhängande skogar, myrar och sjöar. Följ med på en givande höstvandring till Kuhankuono.

Miljövänliga utekläder på kommande

Slitstarka, vattentäta kläder för vistelse i naturen i ur och skur har inte tidigare alltid förknippats med miljövänlighet. Även om skadliga organiska fluorföreningar fortfarande allmänt används går utvecklingen mot det bättre.

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår.

Över öde vatten

Kasariselkä ligger spegelblank så långt ögat når. Fjärden är så vidsträckt att det är med nöd och näppe man ser en skogsrand resa sig över horisonten längst borta i söder. Kasariselkä är en av de stora fjärdarna i Enare träsk, Finlands tredje största sjö.

Terrängcykling i folkpark

Saari folkpark i Tammela, sydvästra Tavastland, och omgivande skogar lämpar sig utmärkt för en veckoslutstur med cykel. I maj bjuder folkparken på hav av blommande vitsippor, koltrastsång och skuttande hjortar. Är man rätt utrustad störs man inte av lite regn.

Över Skärgårdshavets isar

Många ser skärgården enbart under sommar­månaderna. Det är synd, för skärgårdsvintern har sin speciella charm. Vitheten och tystnaden ute på isvidderna ger fina upplevelser som långfärdsskridskoåkarna upptäckt.

Fredade skogar, vassvikar och fågeltorn

Trots att urbana miljöer dominerar är Helsingforsregionen rikare på skyddade skogar mer eller mindre i natur­tillstånd än något annat område i Nyland. Här finns också ett antal fågeltorn vid fredade vassvikar.

Bäckarna behöver dig

Att avlägsna grenar och andra hinder, att gräva fram gammalt lekgrus eller lägga till nytt – med enkla åtgärder har fiske- och naturvårdsintresserade fått öringar att igen fortplanta sig i bäckar där de varit helt eller nästan försvunna.

Höst i norra Karelen

Ruunaa rekreationsområde öster om Lieksa lämpar sig utmärkt för en höstlig veckoslutsvandring som även tonåringar uppskattar – trots nattkyla och snöslask.

Fågelrik skärgård, orörda myrar och berg

Södra Österbottens skärgårdszon är smal men rik på både flyttande och häckande fåglar. Inne i landet finns vidsträckta myrar i naturtillstånd och några av Österbottens högsta berg.

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.

Karga klippor, djupa havsvikar och lövängar

Den åländska naturen bjuder på allt från kala klippor med rykande bränningar till lugna inomskärsvikar och klarvattensjöar. På land är frodiga lundar med rik flora på kalkmark vanligare än någon annanstans i Finland. Med landskapsfärjorna rör du dig enkelt i det åländska öriket.

Lapplands himmelrike

Utanför turistorterna och de mest frekventerade vandringslederna gömmer sig många okända pärlor i den lappländska naturen. Oratunturi i Sodankylä är ett lättillgängligt exempel.

Finländarna älskar sin natur – men inte utan förbehåll

En majoritet av finländarna anser att bevarande av naturens mångfald hör till samhällets viktiga uppgifter. Många vill se ett skogsbruk som bättre tar hänsyn till skogsnaturen. Hittills har detta ändå inte förverkligats genom politiska beslut.

Det ska börjas i tid

Eva och Thomas Ramstedt startar planeringen av sommaren tidigt. Som friluftsföretagare finns mycket att tänka på. De hoppas på en sommar full av upplevelser, också för den egna familjen.

Att flyga är inte nödvändigt

För allt fler framstår flygresor som något det går att avstå från – med hänsyn till klimatet. Många gör sitt val i tysthet, men det blir allt vanligare att gå med i någon form av nätverk där man kollektivt går in för att sluta eller kraftigt minska sitt flygande.

Klimatångest – intressant nytt forskningsområde

Klimatångest har under de senaste åren bubblat upp som ett fenomen som de flesta känner till och som många säger sig lida av. Men hur många? Bred samhällsvetenskaplig forskning gjord i Finland är svår att finna, säger teologen Panu Pihkala.

Ta ut det sista av vintern

Vårvinterdagarna blir längre. Använd det tilltagande ljuset till naturupplevelser för stora och små! Syskonen Markus och Frida motiverar och inspirerar till turer ut i minusgraderna.

Holkdags!

Nu är det är hög tid att se till att fågelholkarna är i gott skick. Här får du tips om skötsel, bygge och uppsättning av bostäder för vårens fåglar.

Långa sandstränder och orörda myrar

Norra Österbottens natur bjuder på allt från långa obebyggda sandstränder, till forsar och vidsträckta myrar. I skogarna kan man med lite tur stöta på björn, varg, järv och skogsvildren.

Med snö i båten

Senhösten med snövita stränder och mörka vatten är en fin tid i skärgården. Så länge vattnen är isfria dröjer sig knipor, skrakar och svanar kvar, och vid högvatten vandrar sommarens fiskyngel ut ur fladorna.

Kökar – eldorado för naturturisten

Vindstilla dagar med jämngrå himmel. Flockar av stjärtmesar i björk­skogen och alfåglar i vinterdräkt på havet. Men också rytande bränningar mot grå klippor, piskande regn och snöglopp. Kökar har sin charm även under vinterhalvåret.

Varför köpa när man kan låna?

Delningsekonomin går ut på att produkter används effektivare av allt fler personer för att undvika onödiga köp av nya produkter. Idag ser vi allt fler exempel på innovativ utlåning, uthyrning och återanvändning.

Vidgade vyer för naturfotografer

Viltkameror och drönare med kamera är moderna hjälp­medel för den som vill följa med och dokumentera naturen.

Fåglarna behöver energirik mat

Om vintern äter fåglarna främst för att få energi så att de klarar att hålla uppe sin kroppstemperatur i kylan. Ju kallare det är desto mer energi behöver fågelkroppen för att kompen­sera för värmeförlusten.

Natur i österled

Östra Nylands skärgård är inte lika känd som de västliga skärgårdsområdena, men även här finns öar av alla storlekar, stora fjärdar och idylliska sund väl lämpade för skid- eller skridskoåkning. I Sibbo storskogs nationalpark är skogsnaturen ännu väl bevarad. Åmynningar och myrar hyser ett rikt fågelliv.

Datorn som biolog

Datorn lär sig snabbt att känna igen växt- och djurarter. Frågan är om den kommer att bli en bättre naturinventerare än mänskan?

Miljöaktiv unirektor

Jari Niemelä är nybliven rektor vid Helsingfors universitet. Han har en bakgrund som forskare i entomologi och stadsekologi. Han har också lett arbetet vid universitetets nygrundade institut för hållbar utveckling. Jari Niemelä är försiktigt optimistisk när det gäller samhällets utveckling i hållbar riktning.

Höststämning

Dimhöljda soluppgångar, sent sjungande småfåglar och glittrande trollsländor – september är en månad med många njutbara stunder i naturen.

Åländsk vildmark med spår av historien

Knotiga, vindpinade martallar utspridda på öppna bergsplatåer. Talrika raviner och tvärbranta stup. Bortom bergen skymtar Norrhavet som möter himlen i en horisont obruten av öar. Då nordanvinden ryter till vräker bränningarna skummet långt in över land.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Gör rent utan kemikalier

Med enkla medel går det att minimera städandets negativa effekter på miljö och hälsa. Man kommer långt med biologiskt nedbrytbara rengöringsmedel och mikrofiberdukar.

Dialog över Finska viken

Finland och Estland söker efter synergier i arbetet med att planera sina havsområden. Grannländerna gynnas av att känna till varandras planeringsprocesser och framtidsvisioner.

De vurmar för åländsk natur

Läraren, den pensionerade miljötjänstemannen och den unga biologen hyser alla ett brinnande intresse för Ålands natur.

Avverka träd – ha skogen kvar

”Det kalhyggesfria skogsbruket har en enorm potential. Nyttan för landskapet och skogsnaturen är obestridlig och dessutom gynnas markägaren ekonomiskt. Det är bara en tidsfråga innan det kalhyggesfria skogsbruket ökar kraftigt i popularitet.”

I baldersbråns rike

Utskären i juli bjuder på strålande blomsterprakt och talrika fågelungar som noga vaktas sina föräldrar.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Med hav och havtornssaft i blodet

Som barn följde de sina familjer till sjöss och till skogs. Som vuxna har båda valt en livsstil mer rik på tid och upplevelser än pengar. Kusinerna Jonas Sjöblom och Alexandra Sjöblom tar vara på varje årstid.

Järven – enstöring på vandring söderut

Vargen, björnen och lodjuret har vi småningom blivit bekanta med även i södra Finland, i takt med att bestånden vuxit. Nu finns tecken på att även järven – den minst kända av de fyra stora – sakta sprider sig söderut.

En utsikt värd en klättring

Höga berg och djupa dalar – så kunde man beskriva Höga Kusten, som tillsammans med ”Låga Kusten” på finska sidan av Kvarken bildar ett av UNESCO:s världsarv. Ett gäng naturfotografer från Biofoto Finland upplevde världsarvet i kyligt vårväder i fjol.

Två röster i skärgårdsvåren

Då orrtupparna spelar på stränderna och tranorna blåser fanfarer i den stilla aprilkvällen är vårstämningen i skärgården som finast.

Landhöjningsskärgård, skogar och myrar

Vår nya artikelserie om Svenskfinlands naturpärlor inleds i mellersta Österbotten. Tuija Warén, specialplanerare vid Forststyrelsens naturtjänster i Vasa, rekommenderar spännande utfärdsmål.

Kompostera mera

Matsvinnet i hushållen är ett allt mer uppmärksammat problem. Det kan motverkas genom gammal hederlig kompostering, som i slutändan ger prima mylla. En rätt skött kompost hålls igång hela vintern av egen kraft och om den ändå fryser går att få igång den igen på våren

Sarek i vinterskrud

Rejäl vinterkyla, hårda vindar och blötsnö, men också strålande sol över mäktiga fjälltoppar. Kämpigt, men alla gånger mödan värt, tyckte de blivande vildmarksguiderna efter sin vintertur i svenska fjällen.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Under Antarktis is

Antarktis är inte bara höga isberg, pingviner och sälar på iskanten. På havsbottnen under isen finns en enorm biologisk mångfald i form av marina djur anpassade till den iskalla miljön. Men även här börjar klimatförändringen göra sig påmind.

Djupt i Birkalands skogar

Riktig urskog är en bristvara i Svenskfinland, ja i hela södra Finland. Men i Seitseminen nationalpark, inte långt från södra Österbotten, kunde ett gäng naturfotografer uppleva den skogliga höstnaturen när den är som bäst.

Gråsparvarnas by

Välbevarad kulturhistoria, ett ålderdomligt landskap genomkorsat av gärdsgårdar och en sällan skådad mångfald av växter och insekter – det är Stensjö by i ett nötskal.

Mot Finlands topp

Att vandra till Haldefjäll från Kilpisjärvi är populärt men inte så lite krävande. Det fick ett gäng nyländska killar erfara förra sommaren.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

Vårflodsfärd på Götälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

På skidor tar du dig fram överallt

Om snödjupet bara tillåter är skidning i terrängen utanför motionsspårens breda gator ett utmärkt sätt att utforska vinternaturen.

Nu är de här: FSC-märkta julgranar

Utomlands har julgranar som odlats med hänsyn till miljön redan marknadsförts en tid. Nu är de på kommande även i Finland.

Njut av skogen om hösten

En höstpromenad i skogen är aldrig fel. Både soliga dagar med hög klarblå himmel efter nattens frost och mulna dagar med milda sydliga vindar har sin charm. Lite duggregn är inte hela världen, det finns klädsel som skyddar mot väta.

Bävern gynnar skogsnaturen

Den europeiska bävern klassas som nära hotad i Finland och finns upptagna i EU:s habitatdirektiv som strikt skyddad art. Ändå får den skjutas inom en kvot som fastställs av jord- och skogsbruksministeriet. För jaktåret 2016–2017 är kvoten 275 djur.

Sandtagsidyll

Övergivna sandtag där naturen igen fått ta över har blivit små oaser för häckande fåglar.

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.

Fritt fram att inventera naturen?

Har markägare rätt att begränsa eller rentav förbjuda naturinventeringar på privatägda naturskyddsområden? Frågan är aktuell för bland annat fågelinventeringar i skärgården.

Se våren lite grann från ovan

Det är inte bara Ulf Lundell som trivs bäst i sina öppna landskap. Det gör vi lite envar då flyttfåglar, sol och klarblå himmel lockar oss upp på kullar och berg för att ta emot våren.

De guidar dig i naturen

Att bege sig ut i naturen helt ensam kan för många kännas mindre lockande. Då kan en guidad tur i grupp kännas tryggare. Vi presenterar här några kunniga guider verksamma på olika håll i Svenskfinland.

Med vargen som granne

Det går att leva med vargen som granne. Men det innebär utmaningar för jägare med hund och för boskapsuppfödare. Det visar erfarenheter nu även i norra Tenala.

Stigar i städer

Det finns härliga naturstigar också nära de stökigaste stadsmiljöerna. Ut och vandra i höstens friska luft!

Sommarhöst i havsbandet

Augustisommarens högtryck med sol och värme har obekymrad av tidens gång famnat septemberhösten. Högtrycket har ingen datumgräns och ingen årstidsgräns.

Kalk skapar mångfald

”Vårt land är fattigt, skall så bli, För den, som kalk begär”

I tärnornas sällskap

Om de är någon fågel man speciellt förknippar med solglitter och sommarskärgård så är det tärnan. Alla har vi noterat deras fjäderlätta flykt och pigga rop över kobbar och skär, men hur många av oss kan skilja på fisktärna, silvertärna och skräntärna?

Stefans alternativa stuglösningar

– Varför svarade du inte på min offertförfrågan? – För du har inga råd. – Det är väl jag som avgör om jag har råd? – Vad skulle det kosta att få el till ön? – 330 000 euro.

Se och hör fåglarna bättre från tornen

Var du än bor i Svenskfinland är det aldrig speciellt långt till närmaste fågeltorn.

Tidig vår på Öland

Då vårens slutliga genombrott låter vänta på sig hos oss är flyttfåglarna och vårprimörerna redan i full gång på Öland.

Ut till öarna på vintern

Ytterskärgården är väl värd att besöka även mitt i smällkalla vintern. Speciellt som där numera finns ställen som erbjuder kost och logi året om.

Höstvandra på myren

Myren är värd en vandring, speciellt på hösten. Ännu finns det kvar en del orörda myrmarker som är lättillgängliga också i Svenskfinland.

Höststämning i havsbandet

Septemberdag med en blånande himmel, sval eftermiddagsbris över havet och ett milt solljus. En höstdag som gjord för en båtutflykt i havsbandet.

Skärgårdsnaturen kallar

Nu stundar tider då skärgården lockar med vågskalp, tärnskri och klart badvatten. Både för den som är stationär på en sommarstuga och den som besöker skärgården mer tillfälligt finns massor att upptäcka, allt från innerskärgårdens vassvikar till de karga utskären.

Vandra i sippornas tid

Slutet av april och början av maj är sippornas tid. Vitsippor finns i de flesta skogsbackar, men blå- och gulsippor, för att inte tala om ovanligare vårväxter såsom vårtörel, lungört och gullpudra, får man söka efter i näringsrika lundar. Vi tipsar om platser i Svenskfinland där en vandring i sippornas tid är speciellt givande.

Aprildagar på isbundet båkland

Ännu andra veckan i april råder mer vinter än vår ute på Rönnskären. Is så lång ögat når, hårdpackad snö och bara enstaka flyttfåglar. Så var det ifjol – så olikt den vår vi upplever just nu.

Alger och annat skum(t) på ytan

Till de mest dramatiska fenomenen på vatten­ytan hör algblomningarna, som oftast orsakas av uppstigande cyanobakterier (blågrönalger). Vattenytan hyser också många andra organismer, partiklar och inte minst skum och slem.

Naturen har egenvärde

Vi lever i en virtuell värld som lätt kan tas ifrån oss, säger konstnären och biologen Riggert Munsterhjelm. Han tror konsten kan göra människan uppmärksam på naturens egenvärde.

Betydligt intressantare än sitt namn

Bakom det mindre tilltalande namnet slemsvampar gömmer sig en grupp organismer med spännande biologi, oanade skönhetsvärden och en hel del skrock och myter. I Finlands skogar finns över 200 arter av slemsvampar.

Plitvice – pärlan i Kroatiens natur

Mitt i Kroatien finns en plats där man ständigt hör dånet av vattenfall som störtar ner från den ena turkosa skogssjön till den andra. Det är Plitvice nationalpark, som Finlands Naturs utsände besökte i april i år.

En rimfrostdag i december

December kan vara mörk och slaskig – men också gnistrande kall med rimfrost som täcker buskar och träd. Följ med Hans Hästbacka på hans vandring i det vita landskapet.

Nya namn på gamla arter

Tidigare exkurrerade jag ofta med en äldre kollega. En vanlig kommentar från honom när vi hittade en spännande växt var: ”är det inte en (namnet på latin) – eller heter den inte så längre?”

Familjeidyll hos hararna

Vuxna harar har vi alla sett någon gång. Men att ha en harmamma som diar sina ungar vid stugknuten kväll efter kväll hör nog till ovanligheterna.

Utterliv

Att få se en utter i levande livet är inte alla förunnat. En vacker vårkväll mötte Christa Granroth sin första levande utter i Fiskars.

Galapagos - de orädda djurens öar

Solen har just nått över horisonten i öster och gummibåten ligger med aktern mot den vita sandstranden. Vi stiger ut i det grunda strandvattnet.

Estland – eldorado för naturturisten

Vid det här laget bör Estland definitivt ha kunnat skaka av sig gångna decenniers skräckbilder av industriföroreningar, atomsopor och förfallna militäranläggningar.

Höst bland flyttblock och stenar

Nordostlig vind, plus tolv grader, mulet med blå himmelsrevor i det framglidande molntäcket. Så ser höstdagen ut, där jag står på hemgården i Kalax.

Ölands natur – mångformig och exotisk

På Öland dominerar öppna marker, med alvaret som en mycket speciell naturtyp. Här finns växter och insekter man inte hittar någon annanstans i Norden. Men Öland är också de fina fågel-markernas, de många lundarnas och de fossilrika strändernas ö.

Höstlig färgprakt i Abisko

Det rinnande vattnet slipar och formar. Vattenslipade klippor strax ovanför det höga Silverfallet i Björkliden.

Yrke: naturföretagare. Ett jobb i och med naturen!

Tänk dig att få jobba i och med naturen året om! Själv få bestämma över din arbetstid och jobba med det som är ditt stora intresse. Låter det som ett drömjobb? Då kanske naturföretagande är något för dig!

Naturupplevelser på isen

Vid trettondag var sjöarna och havsvikarna täckta av glasklar kärnis. Förutsättningarna för givande skridskofärder på isarna var de bästa på flera år, och som en extra krydda gick det att studera livet i vattnet genom isen.

Föregångare inom miljöpedagogik

Finlands första naturskola och Ungdomens miljöriksdag är exempel på vad Natur och Miljö åstadkommit på miljöpedagogikens område.

I fjällpiparens rike

Uppe på Tuolljehuhtputs sydöstra sluttning vilar vinden sällan. Som så ofta här i högfjällen kring Kilpisjärvi är det nordvästen som hämtar in kyla från det närbelägna Norra ishavet.