Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.
 

Resultat för konsumtion:

51279_t.jpg

Återvinn mer, bränn mindre

Återvinning av textilier är ett hett ämne just nu. Nya lösningar för återvinning och återanvändning sökes eftersom man har insett hurudant slöseri det är att låta textilfibrer slinka utanför kretsloppet. 
44162_t.jpg

Stefans alternativa stuglösningar

– Varför svarade du inte på min offertförfrågan? – För du har inga råd. – Det är väl jag som avgör om jag har råd? – Vad skulle det kosta att få el till ön? – 330 000 euro.
44133_t.jpg

För hårda krav på eko-odlingen?

Allt fler finländska åkrar odlas ekologiskt och försäljningen av ekologiska produkter ökar. Trots det är den ekologiska matens marknadsandel mindre än två procent av livsmedelsförsörjningen. I år förnyades villkoren för jordbruksstöden. Som bäst diskuterar EU-rådet förnyade krav på ekologiska jordbruksprodukter och livsmedel. Trots goda målsättningar är det inte säkert att de nya villkoren ger ökad ekologisk produktion.
42475_t.jpg

Datageniets smarta noll-energihus

Te? Var så god! 98-gradigt vatten ur kökskranen. Bastun varm? Någon på toa? Spjället öppet? Kolla dataskärmen i ditt rum. Välkommen in längs rutschbanan!
36522_t.jpg

Den osynliga plasten

Plastskräp i havet och längs stränderna är illa nog, men än värre är sannolikt de små ”osynliga” plastpartiklarna. Forskare studerar nu deras effekter på ekosystemen.
36525_t.jpg

Finland är inte oskyldigt

Trots att avfallshanteringen i Finland håller hög standard finns det belägg för att elektronikavfall även från vårt land hittar sin väg till utvecklingsländernas soptippar.
36524_t.jpg

Digitaltekniken i uländer

Än så länge har digitaltekniken till stor del nått utvecklingsländerna i form av miljöfarligt och hälsovådligt elektroniskt avfall. Avfall som vi konsumenter i industriländerna gett upphov till.
36511_t.jpg

Alternativ till giftiga bräder finns

Kärnvirke, Kebony, Accoia, Superwood, tropiska träslag, kompositer av trä och plast eller tryckimpregnerat virke. Vad ska den miljömedvetna terrassbyggaren välja?
36508_t.jpg

Plast i havet – ett evighetsproblem

Plastavfall som vuxit till enorma proportioner är ett problem såväl i världshaven som i Östersjön. Speciellt problematiskt är det finfördelade plastavfallet som innebär ett ständigt hot mot fåglar och andra livsformer.
36465_t.jpg

Hon jobbar för en skräpfriare värld

Tuula-Maria Ahonen tror stenhårt på det goda exemplets makt – till och med när det gäller en så enkel sak som att plocka upp skräp. Rörelsen ”Ett skräp om dagen” växer.
36472_t.jpg

Glöm inte dioxinerna

Fisk är hälsosamt. Östersjöfiskar såsom strömming, lax och öring är närmat och ett gott alternativ ur miljösynvinkel. Men glöm inte problemet med höga dioxin-halter.
36457_t.jpg

Degrowth - ett alternativ till tillväxt

BNP-kurvan har skjutit i höjden i Finland. Men ökat välbefinnande hos mänskor och miljö är fullt möjligt utan ständig ekonomisk tillväxt. Det hävdar Degrowth-rörelsen. Den av Ivan Illich inspirerade provokativa degrowth-snigeln var en vanlig syn i Köpenhamn i samband med klimatmötet i december 2009. Foto: Wilhelm Rothe
36483_t.jpg

Printerpatroner kan fyllas på

Spara miljön och dina egna pengar. Bläckstråle- och laserskrivarnas färgpatroner måste inte slängas bland soporna då de blivit tomma.
36476_t.jpg

Finlandssvenskarnas miljöattityder kartlagda

Forskaren Kjell Herberts har under 2000-talet gjort årliga mätningar av opinioner och trender bland svenskspråkiga i Finland. I Barometern 09 gjordes en särskild satsning på miljöfrågor. I enkäten inkluderades frågor som ingår i den nationella SOM-undersökningen i Sverige. Resultaten av de finlandssvenska svaren publicerades i mars.
36475_t.jpg

Ekologisk mat är hälsosammast

Ekologisk mat är det mest hälsosamma alternativet. Det säger den brittisk-tyske professorn Carlo Leifert, som under fem års tid deltagit i det största EU-forskningsprojektet någonsin inom ekologiskt lantbruk.
36494_t.jpg

Att köpa eller inte köpa: Rapport från ett köpstopp

Hur stor plats tar konsumtionen i mitt liv? Den frågan ville Lotta Nummelin ha svar på, och formulerade ett personligt köpstopp för hela 2009.
36487_t.jpg

Den ofarliga strålningen

Är strålningen från mobiltelefoner, G3-basstationer, och datorskärmar så ofarlig som elektronikindustrin, myndigheter och beslutsfattare oftast hävdar? En uppsjö forskningsresultat att risken för cancer och andra sjukdomar inte kan negligeras.