Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

På Fågelberget i Jomala på Åland bor Michael Taevs med sin familj sedan tre år tillbaka. Michael är en miljöintresserad egenföretagare och engagerad i Ålands Natur & Miljö. Till familjen hör Cecilia Engblom och barnen Tuva och Nikki, 7 och 4 år gamla. De har byggt ett välisolerat trähus som delvis producerar sin egen el och har en del energi-sparande lösningar som till exempel värmeåtervinning från duschvattnet. 

Huset byggdes med målsättningen att skapa ett riktigt hälsosamt och energisnålt hus som passar en barnfamilj och som också är överkomligt ekonomiskt. Familjen ville testa något nytt och frångå de vanliga kataloghusen. Till slut fastnade de för ett välisolerat trähus som levererades i sex moduler från Estland. Det hade gått att bygga på Åland, men de hittade inte byggare med rätt kunskap och intresse. 
Väggarna, som är tjocka, är uppbyggda med dubbla regler utan köldbryggor. Isoleringen är cellulosa. På insidan är träskivorna synliga, vilket ger en speciell inomhusmiljö. Väggarna är enbart behandlade med linolja med en aning vitt pigment. 
Blir det något problem inne i en vägg är det bara att skruva loss skivorna och se efter vad som hänt. Att det ska vara så enkla lösningar som möjligt är genomgående i huset, där familjen så långt som möjligt undvikit teknik som riskerar gå sönder eller bli föråldrad. 

Från gatan ser området ut som ett normalt bostadsområde. På andra sidan huset är det skog. 
För att undvika sprängning och bevara omgivningen är huset byggt på plintar.
– Vi älskar naturen här och ville inte förstöra den, säger Michael.
Mot sydväst finns också stora fönster som släpper in mycket ljus och förstärker känslan av att bo med skogen som granne.
Ljusinsläppet bidrar till uppvärmningen av huset som i övrigt sker genom ett fläktstyrt till- och frånluftssystem där den uppvärmda inomhusluften passerar ett värmeåtervinningsaggregat på vägen ut. Energin som tas tillvara används för att värma upp den kallare inkommande luften. I princip är det en hårfön som står för uppvärmningen, och ytterligare en till när det blir lite kallare. Systemet fungerar bra under den varmare delen av året. 
– På vintern när det blir kallare än –5 grader tar vi fram två små extra batterier.
Familjen överväger att installera en luft-luftvärmepump för den kallare delen av året. 

Uppvärmningen står för runt hälften av energiförbrukningen. Årsförbrukningen för det 142 kvadratmeter stora huset är omkring 10 000 kilowattimmar, vilket är ungefär hälften av medeltalet i Finland. 
Michael håller koll på husets energiförbrukning med övervakningssystemet eGauge, vilket gör att han kan följa upp vad olika åtgärder leder till. Med hjälp av det kan han också avläsa hur det stora solpanelsystemet på taket jobbar. 
I snitt genererar de 16 panelerna årligen drygt 4 250 kilowattimmar. Av det går den största delen ut i elnätet, vilket på grund av tariffsystemen är en olönsam affär eftersom familjen får så lite betalt för den el huset producerar. 
– Storleken var en missbedömning, berättar Michael. 
– Baserar du ditt solpanelsystem på din förbrukning under en solig dag tjänar du in kostnaderna snabbt. Det är inte lönsamt att göra som vi och bygga för stort. 
Den el som köps in är grön el. 

Familjen lever ett normalt familjeliv. 
– Vi duschar mycket, lampor är på och dörrarna står öppna. 
Ett värmeåtervinningssystem av märket Heatsnagger minskar energiförbrukningen för vatten-uppvärmningen genom att ta tillvara värme ur avloppsvattnet från duschen på övre våningen och förvärma vattnet som går in i vattenvärmaren. I Michaels hus minskar den energiförbrukningen för vattenuppvärmningen med en fjärdedel. Den kunde vara ännu effektivare men rörens dimensionering blev inte optimal, vilket ger en del värmeförluster. 
Familjen delar gärna med sig av sina erfarenheter av att bygga energismart.
– Om vi skulle bygga hus två eller tre skulle det bli perfekt, säger Michael, som precis som alla husbyggare stötte på en del utmaningar och problem under byggtiden och blev många er-farenheter rikare. 

Michael Taevs kan kontakas via Facebook

Michaels tips för dig som bygger nytt

- Satsa på isolering i stället för dyr teknik som riskerar att gå sönder. 

- Fokusera på hälsosamma material och bra ljus. 

- Ventilation är viktigt, speciellt i sovrummen för bra sömn

- Ta foton under byggtiden, tror du att du tar för många – ta ännu fler. 

- Förvänta dig inte att saker går perfekt. Var aktiv, ställ frågor till byggarna och kommentera. Var noga med kontrakt.

 

 

 

 

 

 

 

Tove Fagerström, Finlands Natur nr 4/2017
Kommentarer (0)
Skriv siffran 4 med bokstäver:

Resultat för miljöteknik:

Batterier blir gödsel

Uttjänta batterier kunde återvinnas effektivare om vi såg till att batterierna oftare hittade sin väg till rätt in­samlingskärl. Det senaste är att batteriavfallet i slut­ändan blir gödsel, som är godkänd även i ekologisk odling.

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa.

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår.

Automatik sparar energi i fastigheter

Nu görs allt större ansträngningar för att minska stora byggnaders energikonsumtion. Med modern digitalteknik går det att minska husbolagens energiåtgången betydligt, utan att det krävs aktiva insatser av invånarna.

Konsumenten villig – men samhället måste skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi

Finlands utveckling mot en cirkulär ekonomi har börjat. Vetenskaplig forskning, innovationer och samarbete står i fokus, och med konsu­menternas hjälp kan den nödvändiga systemförändringen genomföras.

Internet belastar miljön

Streaming av videor, allt från YouTube till långfilmer, har fått internets koldioxidutsläpp att växa explosionsartat. Streamingen för­brukar allt mer energi, en ökning som inte syns på din elräkning men som bidrar till att den globala elkonsumtionen ökar.

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar.

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

Energisnålt med egen produktion

I Korpo har en ombyggd ladugård blivit ett energisnålt bostadshus där sol, vind och ved ger värme och el.

Starkt solsken får Christian att mysa

På ett tak i centrala Borgå blänker en rad vakuumrör i solen. Det är Christian Westerlunds och Sofia Luojukoskis solfångare som förser tomtens två hus med uppvärmning och varmvatten. Foto: Tina Nyfors.

Enkelt pelletssystem värmer hela huset

Emilia Söderlund och Henri Heikkinen köpte ett hus på landet utanför Karis år 2009. Det första de gjorde var att slänga ut oljepannan och ersätta den med ett miljövänligt alternativ. Deras val är pellets.

Energismart i Syslilax

Då kylan börjar knäppa i knutarna ökar energiför­brukningen, vilket syns i plånboken för dem som har direkt elvärme. Stigande elöverföringspriser är ytterligare en orsak till att minska sitt beroende av elström. En modern vedpanna är ett miljövänligt alternativ.

Jorden värmer

På ett år sparade Villa Elfvik 57 megawattimmar elström jämfört med föregående år. Det motsvarar elförbrukningen i ett egnahemshus med fyra invånare under tre år. Omräknat i koldioxid motsvarar inbesparingen utsläppen från en personbil som kör 75 000 kilometer.

Återvinn mer, bränn mindre

Återvinning av textilier är ett hett ämne just nu. Nya lösningar för återvinning och återanvändning sökes eftersom man har insett hurudant slöseri det är att låta textilfibrer slinka utanför kretsloppet. 

Solja valde solen året runt

Behöver du tvättmaskin? Kylskåp? Eller är det någonting annat du söker efter för att få in solen i ditt liv?

Huset som aldrig ska bli sjukt

Kasta bort alla möbler, böcker, dockskåp och allt som inte går att tvätta i 90 grader. Blockera passagen mellan nedre och övre våningen hermetiskt med plast. Och lämna bostaden inom en vecka.

Kemikaliesanering – utmaning i u-länder

Minamata, Bhopal, Seveso, Chernobyl, Fukushima… Listan är lång över katastrofer vid industrianläggningar som lett till massdöd och enorma mänskliga lidanden.

Stefans alternativa stuglösningar

– Varför svarade du inte på min offertförfrågan? – För du har inga råd. – Det är väl jag som avgör om jag har råd? – Vad skulle det kosta att få el till ön? – 330 000 euro.

Datageniets smarta noll-energihus

Te? Var så god! 98-gradigt vatten ur kökskranen. Bastun varm? Någon på toa? Spjället öppet? Kolla dataskärmen i ditt rum. Välkommen in längs rutschbanan!

Kommunala avlopp under lupp

Idag kan reningsverken effektivt rena vårt avloppsvatten. De stora gör det. Men trots mildare krav på mindre reningsverk släppte till exempel omkring 40 procent av reningsverken i Nyland under fjolåret ut mer än de hade lov till.

Han tror på elbilens framtid

Trafiken står för en femtedel av Finlands koldioxidutsläpp. Av denna andel bidrar vägtrafiken med 90 procent. Att ersätta bensin- och dieseldrivna bilar med elbilar vore ett sätt att minska utsläppen.

Växthusen blir energismartare

Växthusodlare som Stefan Gulin i Närpes har börjat övergå till inhemska fasta bränslen istället för brännolja. Lovande försök pågår med energisnål LED-belysning.

Fångad dimma bevattnar hotad skog

Byborna i ökenlandskapet Atiquipa på Perus västkust har kullarna, havet och dimman att tacka för sin växtlighet. Inom ett finländskt biståndsprojekt jobbar byborna för att plantera mer skog på de karga kullarna.

Res över Östersjön på naturgas

I januari börjar världens mest miljövänliga kryssningsfartyg – åtminstone enligt Viking Line – trafikera mellan Åbo och Stockholm. Viking Grace är framtidssäkrad, säger projektchef Kari Granberg.

Odla på taken går bra

Att odla växter på hustaken är ett utmärkt sätt att göra stads­miljön grönare, luften friskare och temperaturen inomhus behagligare. Matnyttiga grödor som blommar vackert kan ge takodlaren stor personlig tillfredsställelse.

Med etanol mår miljön bättre

”Överväg först om du alls ska köra bil, sedan om du kan ta i bruk en energieffektiv bil och till sist om du kan utnyttja ett miljövänligt bränsle”. Det säger Mika Aho, chef för St1 Biofuels Oy.

Biobränsle från alger fullt möjligt

Algodlingar kan ge en skörd på tiotals ton biomassa per hektar. Odlingarna konkurrerar inte om arealer med jordbruket. Om odlingstekniken utvecklas kan biobränsle från alger ersätta oljan på sikt.