Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår.

Om ditt tält, din sovsäck eller liggunderlag går sönder finns det oftast ingen orsak att direkt köpa nytt. Utrustning för uteliv kan med fördel repareras, alternativt kan trasiga delar ersättas med reservdelar som det lönar sig att fråga efter i affären.
Då man skaffar ett tält av bättre kvalitet brukar i förpackningen ingå ett reparationskit, som man bör ha med sig på ut-färden. Med de lappar som ingår i kitet reparerar man mindre hål i tältduken. Motsvarande lappar med lim finns även i sovsäckars och liggunderlags reparationskit. 
Revor i tältduken kan man vara tvungen att sy ihop behjälpligt i fält, och då är nål och björntråd ett måste. Då man återkommit från sin långtur kan det vara skäl att låta ett proffs laga revan i tältduken ordentligt – det gäller speciellt dyrare tält av hög kvalitet.

Om en tältbåge brister – vilket kan hända i hård vind eller om man råkar stiga på bågen då den ligger på marken – går den att reparera. I reparationskiten brukar
finnas en holk med vilken man kan foga ihop de båda bitarna av tältbågen igen.
– Finns det ingen holk kan man som nödlösning skarva ihop bågen med en av tältets jordkilar, säger Markus Weckman.
En avbruten aluminiumtältbåge har en brottyta som är vass och kan skada tält-duken. Weckman rekommenderar därför att man alltid har med sig en fil som man kan jämna ut brottytan med.  
En del reparationskit innehåller också en extra del av en tältbåge som man kan ersätta en bruten del med. En tältbåges delar hålls ihop med ett gummiband som kan brista, vilket försvårar tältuppsättningen avsevärt. Det är därför bra att ha med gummiband i reserv.
– Gummibanden blir med tiden sköra, oberoende av hur mycket tältet används. Det lönar sig att byta ut dem med några års mellanrum. Utelivsaffärerna säljer gummiband, men man kan också köpa dem som meter-vara från järnaffärer, berättar Weckman.

Om en dragkedja i tältet går sönder är inte detta heller någon orsak till att kassera tältet och köpa nytt. Om problemet är att dragkedjan inte sluter tätt kan detta ofta avhjälpas genom att klämma ihop släden (den rörliga delen) med en tång. Om detta inte hjälper kan man vara tvungen att bryta upp stopparen i dragkedjans ända, dra ut släden och ersätta den med en ny av samma storlek. Välsorterade sybehörsaffärer har slädar och stoppare av olika storlekar. Det finns också en typ av släde (ZlideOn) som enligt uppgift ska passa så gott som alla dragkedjor. Om taggarna i dragkedjan är skadade är man oftast tvungen att avlägsna hela dragkedjan och sy i en ny.
Det går givetvis att laga dragkedjor i sovsäckar och olika klädesplagg på ovannämnda sätt.

Den här reparationsutrustning har Markus Weckman med sig också under kortare turer i naturen. Foto Markus Weckman


 

Markus specialtips: smältlim

Lim är något som kan komma att behövas vid diverse reparationer både ute i fält och då man hemma förlänger livstiden hos sin utrustning. Lim i tuber är ofta problematiskt eftersom det lätt går hål på tuberna så att de börjar läcka. Limmet torkar också ofta snabbt i tuben och blir oanvändbart.
Markus Weckman rekommenderar istället
stänger av smältlim av den typ som används i limpistoler. Man behöver inte ta pistolen med i fält, limmet går lätt att smälta med lågan från ett sprit- eller gaskök. Sedan är det lätt att applicera på ytorna som ska fogas ihop.

 

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2020
Kommentarer (0)
Skriv siffran 5 med bokstäver:

Resultat för miljöteknik:

Batterier blir gödsel

Uttjänta batterier kunde återvinnas effektivare om vi såg till att batterierna oftare hittade sin väg till rätt in­samlingskärl. Det senaste är att batteriavfallet i slut­ändan blir gödsel, som är godkänd även i ekologisk odling.

Slipa istället för att skaffa nytt

Man kan förlänga knivars livslängd med tiotals år om man slipar dem regelbundet istället för att köpa nya genast då det blivit ovassa.

Lappa tält och sovsäck

Markus Weckman, vildmarksguide och försäljare av utelivsutrustning, ger tips om hur man enkelt kan laga sin utrustning om skador uppstår.

Automatik sparar energi i fastigheter

Nu görs allt större ansträngningar för att minska stora byggnaders energikonsumtion. Med modern digitalteknik går det att minska husbolagens energiåtgången betydligt, utan att det krävs aktiva insatser av invånarna.

Konsumenten villig – men samhället måste skapa förutsättningar för cirkulär ekonomi

Finlands utveckling mot en cirkulär ekonomi har börjat. Vetenskaplig forskning, innovationer och samarbete står i fokus, och med konsu­menternas hjälp kan den nödvändiga systemförändringen genomföras.

Internet belastar miljön

Streaming av videor, allt från YouTube till långfilmer, har fått internets koldioxidutsläpp att växa explosionsartat. Streamingen för­brukar allt mer energi, en ökning som inte syns på din elräkning men som bidrar till att den globala elkonsumtionen ökar.

Berget värmer höghus i Esbo

Med hjälp av bergvärme och återvinning av värmen ur ventilations­luften ska höghusets 42 lägenheter minska sin förbrukning av energi för uppvärmning med minst två tredjedelar.

Lärorikt och energismart när familjen Taevs byggde hus

När familjen Taevs/Engblom planerade sitt hus var målet ett hälsosamt hus som passar en familj till ett överkomligt pris. Samtidigt ville familjen prova något annat än dagens standardhus. De är nöjda med resultatet men är som alla husbyggare många erfarenheter rikare.

Energisnålt med egen produktion

I Korpo har en ombyggd ladugård blivit ett energisnålt bostadshus där sol, vind och ved ger värme och el.

Starkt solsken får Christian att mysa

På ett tak i centrala Borgå blänker en rad vakuumrör i solen. Det är Christian Westerlunds och Sofia Luojukoskis solfångare som förser tomtens två hus med uppvärmning och varmvatten. Foto: Tina Nyfors.

Enkelt pelletssystem värmer hela huset

Emilia Söderlund och Henri Heikkinen köpte ett hus på landet utanför Karis år 2009. Det första de gjorde var att slänga ut oljepannan och ersätta den med ett miljövänligt alternativ. Deras val är pellets.

Energismart i Syslilax

Då kylan börjar knäppa i knutarna ökar energiför­brukningen, vilket syns i plånboken för dem som har direkt elvärme. Stigande elöverföringspriser är ytterligare en orsak till att minska sitt beroende av elström. En modern vedpanna är ett miljövänligt alternativ.

Jorden värmer

På ett år sparade Villa Elfvik 57 megawattimmar elström jämfört med föregående år. Det motsvarar elförbrukningen i ett egnahemshus med fyra invånare under tre år. Omräknat i koldioxid motsvarar inbesparingen utsläppen från en personbil som kör 75 000 kilometer.

Återvinn mer, bränn mindre

Återvinning av textilier är ett hett ämne just nu. Nya lösningar för återvinning och återanvändning sökes eftersom man har insett hurudant slöseri det är att låta textilfibrer slinka utanför kretsloppet. 

Solja valde solen året runt

Behöver du tvättmaskin? Kylskåp? Eller är det någonting annat du söker efter för att få in solen i ditt liv?

Huset som aldrig ska bli sjukt

Kasta bort alla möbler, böcker, dockskåp och allt som inte går att tvätta i 90 grader. Blockera passagen mellan nedre och övre våningen hermetiskt med plast. Och lämna bostaden inom en vecka.

Kemikaliesanering – utmaning i u-länder

Minamata, Bhopal, Seveso, Chernobyl, Fukushima… Listan är lång över katastrofer vid industrianläggningar som lett till massdöd och enorma mänskliga lidanden.

Stefans alternativa stuglösningar

– Varför svarade du inte på min offertförfrågan? – För du har inga råd. – Det är väl jag som avgör om jag har råd? – Vad skulle det kosta att få el till ön? – 330 000 euro.

Datageniets smarta noll-energihus

Te? Var så god! 98-gradigt vatten ur kökskranen. Bastun varm? Någon på toa? Spjället öppet? Kolla dataskärmen i ditt rum. Välkommen in längs rutschbanan!

Kommunala avlopp under lupp

Idag kan reningsverken effektivt rena vårt avloppsvatten. De stora gör det. Men trots mildare krav på mindre reningsverk släppte till exempel omkring 40 procent av reningsverken i Nyland under fjolåret ut mer än de hade lov till.

Han tror på elbilens framtid

Trafiken står för en femtedel av Finlands koldioxidutsläpp. Av denna andel bidrar vägtrafiken med 90 procent. Att ersätta bensin- och dieseldrivna bilar med elbilar vore ett sätt att minska utsläppen.

Växthusen blir energismartare

Växthusodlare som Stefan Gulin i Närpes har börjat övergå till inhemska fasta bränslen istället för brännolja. Lovande försök pågår med energisnål LED-belysning.

Fångad dimma bevattnar hotad skog

Byborna i ökenlandskapet Atiquipa på Perus västkust har kullarna, havet och dimman att tacka för sin växtlighet. Inom ett finländskt biståndsprojekt jobbar byborna för att plantera mer skog på de karga kullarna.

Res över Östersjön på naturgas

I januari börjar världens mest miljövänliga kryssningsfartyg – åtminstone enligt Viking Line – trafikera mellan Åbo och Stockholm. Viking Grace är framtidssäkrad, säger projektchef Kari Granberg.

Odla på taken går bra

Att odla växter på hustaken är ett utmärkt sätt att göra stads­miljön grönare, luften friskare och temperaturen inomhus behagligare. Matnyttiga grödor som blommar vackert kan ge takodlaren stor personlig tillfredsställelse.

Med etanol mår miljön bättre

”Överväg först om du alls ska köra bil, sedan om du kan ta i bruk en energieffektiv bil och till sist om du kan utnyttja ett miljövänligt bränsle”. Det säger Mika Aho, chef för St1 Biofuels Oy.

Biobränsle från alger fullt möjligt

Algodlingar kan ge en skörd på tiotals ton biomassa per hektar. Odlingarna konkurrerar inte om arealer med jordbruket. Om odlingstekniken utvecklas kan biobränsle från alger ersätta oljan på sikt.