Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Yrke: naturföretagare. Ett jobb i och med naturen!

Tänk dig att få jobba i och med naturen året om! Själv få bestämma över din arbetstid och jobba med det som är ditt stora intresse. Låter det som ett drömjobb? Då kanske naturföretagande är något för dig!

Naturföretagare är en rätt ny yrkesbenämning som ännu inte riktigt blivit känd bland allmänheten. Därför är det säkert på sin plats med en kort definition.
Med ett naturföretag avses ett företag som utnyttjar naturens förnyelsebara produkter eller producerar naturupplevelser på ett ansvarsfullt, miljövänligt och hållbart sätt. Till naturföretagande räknas till exempel alla företag som sysslar med olika former av naturturism. Till naturföretagande räknas också småskaligt utnyttjande av trä i olika hantverk och stockbyggen. Plockning och vidareförädling av bär, svampar, örter och andra naturprodukter räknas givetvis också som naturföretagande. Även företag som erbjuder konsultering och utbildningar inom natur- och miljövård samt företag som sköter och restaurerar livsmiljöer räknas som naturföretag.
Den gemensamma nämnaren för så vitt skilda typer av företag är att själva naturen med alla dess produkter utgör grunden för hela verksamheten. Andra drag som är utmärkande för naturföretagens produkter är att de är inhemska och lokalt producerade. Typiskt för många naturföretag är också att deras verksamhet varierar beroende på säsongen. Naturföretagen är ofta små enmans- eller familjeföretag, men företag med tiotals anställda hittas också.

Egna erfarenheter
Sedan år 2004 har jag jobbat på heltid som naturföretagare i mitt eget företag, essnature. Liksom många andra naturföretagare är jag en riktig mångsysslare och inom ramen för mitt företag gör jag allt från att inventera skärgårdsfåglar till att fiska gäddor med tyska turister och plocka bär på förtjänst. I och med att jag är utbildad miljöbiolog har en rätt stor andel av företagets verksamhet kretsat kring naturinventeringar och miljöundersökningar med kommuner som största uppdragsgivare. Naturturismen samt skötsel och dragning av nya vandringsleder är också mycket viktiga bitar av företagets verksamhet. För det mesta jobbar jag ensam, men tidvis har jag haft folk anställda under högsäsongen. Arbetssituationen ser fortsättningsvis mycket ljus ut trots att många företag tvingas till drastiska åtgärder på grund av den pågående lågkonjunkturen.

Går det att leva på naturföretagande?
För den som har ett gediget intresse för natur och friluftsliv samt därtill inte är rädd för fysiskt utearbete är naturföretagande mer eller mindre ett drömjobb. Jobbet ger en otrolig frihet som knappast kan upplevas inom många andra branscher.
Men går det då verkligen att förtjäna sitt levebröd som naturföretagare? Även om man som naturföretagare knappast kommer att bli förmögen, så är det helt klart att man med flitigt arbete och rätt inställning kommer upp i en lön som motsvarar många andra branscher. Jag skulle säkert ha en bättre bruttolön som ”skrivbordsbiolog” i något större samhälle, men som naturföretagare jobbar jag hemifrån och kan på ett helt annat sätt hålla nere utgifterna för arbetet jämfört med de som är ute i förvärvslivet. Pengar är ju dessutom inte allt här i livet och jag skulle aldrig mera kunna tänka mig att jobba vanliga åttatimmars dagar på ett kontor.

Krävande och självständigt arbete
Trots alla fina ord som ovan skrivits om naturföretagen är företagandet inte enbart en dans på rosor. Det finns några speciella problem som nästan alla naturföretagare brottas med. Som naturföretagare är man ofta helt utlämnad åt vädrets makter, vilket allt som oftast ställer till med bekymmer. Det är inte ovanligt att man ständigt får ändra arbetsplanerna med kort varsel och kanske jobba långa dagar när vädret tillåter.
Oregelbundna arbetstider är för övrigt en regel inom branschen. Därtill är de flesta verksamheter inom branschen väldigt säsongsberoende, vilket oftast innebär extremt mycket jobb under några korta hektiska sommarmånader. För mitt företag är perioden maj-augusti mycket arbetsintensiv och någon traditionell semester kommer aldrig i fråga. Midvintern är betydligt lugnare för de flesta naturföretag, men också här finns undantag, såsom de många naturföretag i Lappland som lever av vinterturismen. Att jobba som naturföretagare innebär också ofta att man jobbar ensam och självständigt, vilket kan upplevas som betungande.
Ett annat betydligt större problem som alla naturföretagare brottas med är att branschen dras med en mycket låg status. Det är inte alls ovanligt att naturföretagandet räknas som någon form av ”hobbyverksamhet” och att näringsidkaren inte tas på allvar. Många tycks vara av den åsikten att vi enbart skall producera mobiltelefoner och andra högteknologiska produkter i detta land och lämna bärplockandet åt invandrare och polska turister.

Överlevnadsmöjlighet ?för landsbygden
Naturföretagande är utom all tvivel ett av få kvarvarande halmstrån för glesbygden i Finland. Trots att utnyttjande av vissa naturprodukter har väldigt långa traditioner i vårt land har man de senaste åren upptäckt nya produkter och tjänster som kan utnyttjas och produceras på ett hållbart sätt. Enbart naturturismen beräknas i dagsläget sysselsätta närmare 30 000 personer och antalet ökar hela tiden. Andra branscher inom naturföretagandet som upplever goda tider är företagare som producerar värme av biobränslen till fastigheter (”värmeföretagare”), vidareförädling av svamp och bär samt tillvaratagande av käll- och grundvatten.
För mig som står med rötterna väldigt djupt rotade i den österbottniska leran var det just möjligheten att stanna kvar och skaffa min utkomst i hembygden som vägde mycket tungt när jag valde att bli naturföretagare. En liten by långt ute på den österbottniska slätten erbjuder som bekant inte särskilt många arbetstillfällen för en biolog. Efter fem år i branschen kan jag konstatera att beslutet att bli naturföretagare var det bästa jag gjort! Om du har ett gediget intresse för naturen, vill göra en konkret insats för miljön samt vara med och upprätthålla en levande landsbygd i Finland då är naturföretagandet rätt bransch för dig!

Naturföretagarna i Finland är organiserade i en egen förening som har en mycket bra hemsida med massor av information om branschen (tyvärr enbart på finska): www.luontoyrittaja.net

Mattias Kanckos. Finlands Natur 1/2009.
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 6 med bokstäver:

Resultat för natur:

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Vårflodsfärd på Götälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.

Med vargen som granne

Det går att leva med vargen som granne. Men det innebär utmaningar för jägare med hund och för boskapsuppfödare. Det visar erfarenheter nu även i norra Tenala.

När klimatet kräver flyttning

”Assisterad migration är än så länge mer en idé än en praktisk åtgärd. Men idén kan bli verklighet inom ett decennium om vi inte får bukt med klimatförändringen.”

Myror ger mersmak

De håller sig med husdjur, sköter om sin drottning i vått och torrt, försvarar stacken mot inkräktare och använder mediciner mot sjukdomar. Myrorna är mycket mer än besvärliga småkryp som planlöst springer omkring på köksbordet.

Sandtagen har betydande naturvärden

”Sandtag är fula sår i landskapet som borde motarbetas i naturskyddets namn”. Den här allmänna uppfattning är dags att åtminstone delvis överge.

Snöleoparden exempel – djurparker bidrar till artskyddet

Idag fångar djurparkerna inte längre nya snöleoparder i naturen. Istället har parkerna lyckats få sina snöleoparder att föröka sig väl och djuren bidrar nu till ökad kunskap, som används vid studier och skydd av viltlevande snöleoparder.

Flyktingcentral för orangutanger

Genom konfiskering, socialisering och återintroducering försöker rehabiliteringscentret för orangutanger på Sumatra bevara de akut hotade djuren – ett projekt för att motarbeta för­lusten av biodiversitet.

Ta en titt på knoppen

Det går att känna igen lövträd och buskar genom att studera bladknopparna på nära håll.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Det varmare klimatet resulterar inte bara i smältande glaciärer och stigande hav. Växter och djur sprider sig norrut och försvinner i söder. Bergsarter klättrar högre upp på sluttningarna. Vårtecknen kommer tidigare.

Alger och annat skum(t) på ytan

Till de mest dramatiska fenomenen på vatten­ytan hör algblomningarna, som oftast orsakas av uppstigande cyanobakterier (blågrönalger). Vattenytan hyser också många andra organismer, partiklar och inte minst skum och slem.

Naturen har egenvärde

Vi lever i en virtuell värld som lätt kan tas ifrån oss, säger konstnären och biologen Riggert Munsterhjelm. Han tror konsten kan göra människan uppmärksam på naturens egenvärde.

Betydligt intressantare än sitt namn

Bakom det mindre tilltalande namnet slemsvampar gömmer sig en grupp organismer med spännande biologi, oanade skönhetsvärden och en hel del skrock och myter. I Finlands skogar finns över 200 arter av slemsvampar.

Tornfalken kommer igen

För några år sedan häckade tornfalken ytterst fåtaligt i östra Nyland. Men på bara två år har de häckande parens antal ökat till 67. Orsaken är att några ornitologer flitigt hängt upp tornfalksholkar ute på åkrarna.

Plitvice – pärlan i Kroatiens natur

Mitt i Kroatien finns en plats där man ständigt hör dånet av vattenfall som störtar ner från den ena turkosa skogssjön till den andra. Det är Plitvice nationalpark, som Finlands Naturs utsände besökte i april i år.

Ny mask syrsätter havsbottnar

Marinbiologer har länge varnat för svåra ekologiska följder av introducerade arter i Östersjön. Men nu verkar en av nykomlingarna, havsborstmasken Marenzelleria, tvärtom ha en positiv effekt.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Också i Finland är klimatförändringen ett faktum. Det är klimatforskarna så gott som eniga om. Det syns nu också i floran och faunan i vårt land. Det visar ett ökande antal uppföljningsstudier.

En rimfrostdag i december

December kan vara mörk och slaskig – men också gnistrande kall med rimfrost som täcker buskar och träd. Följ med Hans Hästbacka på hans vandring i det vita landskapet.

Nya namn på gamla arter

Tidigare exkurrerade jag ofta med en äldre kollega. En vanlig kommentar från honom när vi hittade en spännande växt var: ”är det inte en (namnet på latin) – eller heter den inte så längre?”

Familjeidyll hos hararna

Vuxna harar har vi alla sett någon gång. Men att ha en harmamma som diar sina ungar vid stugknuten kväll efter kväll hör nog till ovanligheterna.

Utterliv

Att få se en utter i levande livet är inte alla förunnat. En vacker vårkväll mötte Christa Granroth sin första levande utter i Fiskars.

Finlands rödlista under lupp

Finland gav som avslutning på biodiversitetsåret 2010 ut en uppdaterad version av den nationella rödlistan. Rödlistan bekräftade att vi trots goda föresatser inte lyckats stoppa minskningen av biodiversiteten.

Galapagos - de orädda djurens öar

Solen har just nått över horisonten i öster och gummibåten ligger med aktern mot den vita sandstranden. Vi stiger ut i det grunda strandvattnet.

Estland – eldorado för naturturisten

Vid det här laget bör Estland definitivt ha kunnat skaka av sig gångna decenniers skräckbilder av industriföroreningar, atomsopor och förfallna militäranläggningar.

Höst bland flyttblock och stenar

Nordostlig vind, plus tolv grader, mulet med blå himmelsrevor i det framglidande molntäcket. Så ser höstdagen ut, där jag står på hemgården i Kalax.

Miljödebatten förutsätter att kyrkan ser om sitt eget hus

Nytillträdda biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, har en hel del järn i elden när det gäller miljöfrågor. Han har forskat i kristendomens förhållande till naturens bevarande och han har medverkat i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om miljö och hållbar utveckling vid Åbo Akademi. Han leder också Borgå stifts miljögrupp.

Höstlig färgprakt i Abisko

Det rinnande vattnet slipar och formar. Vattenslipade klippor strax ovanför det höga Silverfallet i Björkliden.

I fjällpiparens rike

Uppe på Tuolljehuhtputs sydöstra sluttning vilar vinden sällan. Som så ofta här i högfjällen kring Kilpisjärvi är det nordvästen som hämtar in kyla från det närbelägna Norra ishavet. En stund tidigare då jag stod nedanför Tuolljehuhtputs delvis snötäckta klippstup kom en skur med äkta snöslask drivande över fjället. Och nu skriver vi alltså den 17 juli…

Svarta huggormar och fiskande snokar

Få människor förhåller sig likgiltigt till ormar. De flesta har någon form av ormskräck och vill helst att ormarna inte blir närgångna. Om man tar sig tid att studera dem närmare finner man att de trots allt är ganska spännande varelser som liksom andra organismer uppvisar en del intressanta anpassningar till sin miljö.

Yrke: naturföretagare. Ett jobb i och med naturen!

Tänk dig att få jobba i och med naturen året om! Själv få bestämma över din arbetstid och jobba med det som är ditt stora intresse. Låter det som ett drömjobb? Då kanske naturföretagande är något för dig!

Naturupplevelser på isen

Vid trettondag var sjöarna och havsvikarna täckta av glasklar kärnis. Förutsättningarna för givande skridskofärder på isarna var de bästa på flera år, och som en extra krydda gick det att studera livet i vattnet genom isen.