Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Tornfalken kommer igen

För några år sedan häckade tornfalken ytterst fåtaligt i östra Nyland. Men på bara två år har de häckande parens antal ökat till 67. Orsaken är att några ornitologer flitigt hängt upp tornfalksholkar ute på åkrarna.

Tornfalken är de öppna fältenas lilla rovfågel som ofta ses ryttla på stället då den spanar efter smågnagare. Ännu för femtio år sedan ansågs den vara vår vanligaste rovfågel, men under 1960- och 1970-talet kom nedgången. Tornfalken hörde till de arter som drabbades hårdast av miljögifter och bestånden kraschade allmänt i västra och mellersta Europa.
Under de senaste decennierna har en svag återhämtning ägt rum och särskilt under de senaste åren har Finlands häckande tornfalkar ökat glädjande mycket i antal. För det kan vi tacka ornitologer och ringmärkare som ihärdigt försett lador ute på åkrarna med tusentals stora holkar. Dem har tornfalkarna villigt accepterat som bostäder. Det visade sig också i ett tidigt skede att häckningen i regel lyckas bättre i holkar än i de gamla kråkbon som tornfalkarna oftast använder sig av. I holkarna är falkarna bättre skyddade mot mård och andra boplundrare.

Holkar och sorkar gynnar tornfalken
I östra Nyland har Borgånejdens fågelförening haft en liten, men desto ivrigare tornfalksgrupp bestående av föreningens sekreterare Tiina Mäkelä, Juha Tuomaala och rovfågelsringmärkaren Jukka Tanner, hemma från Hyvinge. Då årets häckningssäsong inleddes var 180 tornfalks­holkar uppsatta och sen dess har ytterligare ett antal tillkommit.
Redan sommaren 2011 häckade kring 30 par av tornfalk i de östnyländska kommunerna så förhoppningarna inför årets säsong var högt ställda. Jukka Tanner och de andra i gruppen blev ändå positivt överraskade i maj över hur många tornfalkpar som inledde häckningen i holkarna. Hela 75 revir var bebodda och 67 par började häcka.
Jukka Tanner berättar att en orsak till det stora antalet häckningar var mycket god tillgång på sork under våren och försommaren. Tyvärr kraschade sorkpopulationerna under sommaren. Det ledde till att tornfalkföräldrarna fick problem med att föda upp ungarna.
– Då gick det som det brukar gå i rovfågelfamiljer; de större ungarna åt upp sina mindre och svagare syskon, berättar Jukka Tanner.
Då ungarna ringmärktes i juni–juli fanns det ännu i medeltal fyra ungar per bo. Tanner bedömer att bristen på föda gjorde att kanske bara hälften av dessa blev flygfärdiga.

Sprider sig från holktäta områden
I vilket fall som helst gynnar uppsättningen av holkar i högsta grad tornfalkarnas häckning. Det visar också holkprojekt i de närbelägna regionerna. I Hyvinge och Nummi-Pusula, där Jukka Tanner varit med som ringmärkare, har de häckande tornfalkarnas antal ökat betydligt då de fått tillgång till hundratals holkar. Ett motsvarande projekt i norra Kymmenedalen har bidragit till att tornfalkarna ökat också där.
– Sannolikt har de spritt sig härifrån till östra Nyland, konstaterar Tanner. Hans återfynd av ringmärkta fåglar visar att de östnyländska tornfalkarna kommit även från mer avlägsna trakter, såsom Norra Karelen, Nyslott och Tammerfors.
Det var i Österbotten som de första holkarna för tornfalk sattes upp på ladväggar. Det skedde redan för över trettio år sedan och till pionjärerna hörde Ralf Wistbacka, känd i många Natur och Miljö-sammanhang. Han har rapporterat om den ökade häckningsframgången bland österbottniska tornfalkar i flera artiklar i Finlands Natur.
I västra Nyland, i Åboland och på Åland är det däremot fortfarande glest mellan tornfalkshäckningarna. Här finns rum för liknande holkprojekt som i östra Nyland och Österbotten.

Markägaren med på noterna
Uppsättningen av tornfalksholkar är exempel på hur naturvänner framgångsrikt kunnat samarbeta med markägare.
– Så gott som alla jordbrukare vi kontaktat har tackat ja till att få holkar uppsatta på sina ladväggar, berättar Jukka Tanner.
En del jordbrukare har dessutom intresserat följt med hur tornfalkshäckningen framskridit och velat vara närvarande då ungarna ringmärks. Strängt taget handlar det inte bara om att hjälpa en rov­fågel att komma igen efter en dramatisk, av mänskan förorsakad beståndsminskning. För jordbrukaren är det intressant ur ren ekonomisk synvinkel att locka effektiva sorkfångare till sina åkrar.

 

Den verkliga gnagarspecialisten
Tornfalken lever under goda sorkår till 95 procent av sork och andra små­gnagare. Men då det råder brist på sork kan över 60 procent av födan utgöras av grodor och ödlor. Småfåglar tas bara i undantagsfall av tornfalken.

Markägare i Östnyland se hit!
Det finns fortfarande behov att sätta ut holkar vid åkrar i Borgå-Lovisatrakten. Markägare som vill ha en vacker och effektiv sorkfångare på sina ägor kan kontakta Tiina Mäkelä (040-5478573, tiina.metsamakelat@phnet.fi eller Juha Tuomaala (040-5516 932, juha.tuomaala@pp.inet.fi).

Text och foto: Magnus Östman. Finlands Natur 5/2012.
Kommentarer (0)
Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver:

Resultat för natur:

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Vårflodsfärd på Götälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.

Med vargen som granne

Det går att leva med vargen som granne. Men det innebär utmaningar för jägare med hund och för boskapsuppfödare. Det visar erfarenheter nu även i norra Tenala.

När klimatet kräver flyttning

”Assisterad migration är än så länge mer en idé än en praktisk åtgärd. Men idén kan bli verklighet inom ett decennium om vi inte får bukt med klimatförändringen.”

Myror ger mersmak

De håller sig med husdjur, sköter om sin drottning i vått och torrt, försvarar stacken mot inkräktare och använder mediciner mot sjukdomar. Myrorna är mycket mer än besvärliga småkryp som planlöst springer omkring på köksbordet.

Sandtagen har betydande naturvärden

”Sandtag är fula sår i landskapet som borde motarbetas i naturskyddets namn”. Den här allmänna uppfattning är dags att åtminstone delvis överge.

Snöleoparden exempel – djurparker bidrar till artskyddet

Idag fångar djurparkerna inte längre nya snöleoparder i naturen. Istället har parkerna lyckats få sina snöleoparder att föröka sig väl och djuren bidrar nu till ökad kunskap, som används vid studier och skydd av viltlevande snöleoparder.

Flyktingcentral för orangutanger

Genom konfiskering, socialisering och återintroducering försöker rehabiliteringscentret för orangutanger på Sumatra bevara de akut hotade djuren – ett projekt för att motarbeta för­lusten av biodiversitet.

Ta en titt på knoppen

Det går att känna igen lövträd och buskar genom att studera bladknopparna på nära håll.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Det varmare klimatet resulterar inte bara i smältande glaciärer och stigande hav. Växter och djur sprider sig norrut och försvinner i söder. Bergsarter klättrar högre upp på sluttningarna. Vårtecknen kommer tidigare.

Alger och annat skum(t) på ytan

Till de mest dramatiska fenomenen på vatten­ytan hör algblomningarna, som oftast orsakas av uppstigande cyanobakterier (blågrönalger). Vattenytan hyser också många andra organismer, partiklar och inte minst skum och slem.

Naturen har egenvärde

Vi lever i en virtuell värld som lätt kan tas ifrån oss, säger konstnären och biologen Riggert Munsterhjelm. Han tror konsten kan göra människan uppmärksam på naturens egenvärde.

Betydligt intressantare än sitt namn

Bakom det mindre tilltalande namnet slemsvampar gömmer sig en grupp organismer med spännande biologi, oanade skönhetsvärden och en hel del skrock och myter. I Finlands skogar finns över 200 arter av slemsvampar.

Tornfalken kommer igen

För några år sedan häckade tornfalken ytterst fåtaligt i östra Nyland. Men på bara två år har de häckande parens antal ökat till 67. Orsaken är att några ornitologer flitigt hängt upp tornfalksholkar ute på åkrarna.

Plitvice – pärlan i Kroatiens natur

Mitt i Kroatien finns en plats där man ständigt hör dånet av vattenfall som störtar ner från den ena turkosa skogssjön till den andra. Det är Plitvice nationalpark, som Finlands Naturs utsände besökte i april i år.

Ny mask syrsätter havsbottnar

Marinbiologer har länge varnat för svåra ekologiska följder av introducerade arter i Östersjön. Men nu verkar en av nykomlingarna, havsborstmasken Marenzelleria, tvärtom ha en positiv effekt.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Också i Finland är klimatförändringen ett faktum. Det är klimatforskarna så gott som eniga om. Det syns nu också i floran och faunan i vårt land. Det visar ett ökande antal uppföljningsstudier.

En rimfrostdag i december

December kan vara mörk och slaskig – men också gnistrande kall med rimfrost som täcker buskar och träd. Följ med Hans Hästbacka på hans vandring i det vita landskapet.

Nya namn på gamla arter

Tidigare exkurrerade jag ofta med en äldre kollega. En vanlig kommentar från honom när vi hittade en spännande växt var: ”är det inte en (namnet på latin) – eller heter den inte så längre?”

Familjeidyll hos hararna

Vuxna harar har vi alla sett någon gång. Men att ha en harmamma som diar sina ungar vid stugknuten kväll efter kväll hör nog till ovanligheterna.

Utterliv

Att få se en utter i levande livet är inte alla förunnat. En vacker vårkväll mötte Christa Granroth sin första levande utter i Fiskars.

Finlands rödlista under lupp

Finland gav som avslutning på biodiversitetsåret 2010 ut en uppdaterad version av den nationella rödlistan. Rödlistan bekräftade att vi trots goda föresatser inte lyckats stoppa minskningen av biodiversiteten.

Galapagos - de orädda djurens öar

Solen har just nått över horisonten i öster och gummibåten ligger med aktern mot den vita sandstranden. Vi stiger ut i det grunda strandvattnet.

Estland – eldorado för naturturisten

Vid det här laget bör Estland definitivt ha kunnat skaka av sig gångna decenniers skräckbilder av industriföroreningar, atomsopor och förfallna militäranläggningar.

Höst bland flyttblock och stenar

Nordostlig vind, plus tolv grader, mulet med blå himmelsrevor i det framglidande molntäcket. Så ser höstdagen ut, där jag står på hemgården i Kalax.

Miljödebatten förutsätter att kyrkan ser om sitt eget hus

Nytillträdda biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, har en hel del järn i elden när det gäller miljöfrågor. Han har forskat i kristendomens förhållande till naturens bevarande och han har medverkat i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om miljö och hållbar utveckling vid Åbo Akademi. Han leder också Borgå stifts miljögrupp.

Höstlig färgprakt i Abisko

Det rinnande vattnet slipar och formar. Vattenslipade klippor strax ovanför det höga Silverfallet i Björkliden.

I fjällpiparens rike

Uppe på Tuolljehuhtputs sydöstra sluttning vilar vinden sällan. Som så ofta här i högfjällen kring Kilpisjärvi är det nordvästen som hämtar in kyla från det närbelägna Norra ishavet. En stund tidigare då jag stod nedanför Tuolljehuhtputs delvis snötäckta klippstup kom en skur med äkta snöslask drivande över fjället. Och nu skriver vi alltså den 17 juli…

Svarta huggormar och fiskande snokar

Få människor förhåller sig likgiltigt till ormar. De flesta har någon form av ormskräck och vill helst att ormarna inte blir närgångna. Om man tar sig tid att studera dem närmare finner man att de trots allt är ganska spännande varelser som liksom andra organismer uppvisar en del intressanta anpassningar till sin miljö.

Yrke: naturföretagare. Ett jobb i och med naturen!

Tänk dig att få jobba i och med naturen året om! Själv få bestämma över din arbetstid och jobba med det som är ditt stora intresse. Låter det som ett drömjobb? Då kanske naturföretagande är något för dig!

Naturupplevelser på isen

Vid trettondag var sjöarna och havsvikarna täckta av glasklar kärnis. Förutsättningarna för givande skridskofärder på isarna var de bästa på flera år, och som en extra krydda gick det att studera livet i vattnet genom isen.