Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Med vargen som granne

Det går att leva med vargen som granne. Men det innebär utmaningar för jägare med hund och för boskapsuppfödare. Det visar erfarenheter nu även i norra Tenala.

– Nu rekommenderar jag att du sitter med kameran beredd. När jag körde här i augusti så fanns vargen bara plötsligt framför mig, säger Fredrik von Limburg Stirum då vi sakta rullar fram längs skogsvägen. 
Han vet vad han talar om. Sedan 2013 har han sett varg åtta gånger i de djupa skogarna i norra Tenala på gränsen till Bjärnå. Här finns den enda reproducerande vargflocken i Nyland. Som mest har von Limburg Stirum samtidigt sett 9 eller 10 vargar, av vilka 7–8 sannolikt är valpar.

 

Det är ingen slump att vargarna slagit sig ned i norra Tenala. Här finns det största sammanhängande skogsområdet längs hela sydkusten och bosättningen är gles. Här finns också gott om bytesdjur. Då vi rör oss längs skogsvägen ser vi vitsvanshjort ute på hyggena flera gånger och vägen är full av hjort- och älgspår. 
– Det är tydligt att hjortarna vänjer sig vid vargens närvaro. Påståenden om att allt vilt skulle försvinna på områden där vargen etablerat sig stämmer överhuvudtaget inte, konstaterar von Limburg Stirum.
Det är inte bara spår av klövar som syns i sanden på vägen. Då vi stannar och går ut och studerar spåren närmare ser vi tydligt avtryck av stora, mjuka vargtassar. Minst två vargar har lunkat fram längs vägen helt nyligen.
Fredrik von Limburg Stirum bor på Koskis gård i Bjärnå, några kilometer från vargrevirets centrum. Han upplever det som intressant med en vargfamilj i gårdens skogar men medger att hans inställning antagligen skulle vara en annan om vargarna gått åt hans boskap. Korna som går ute på ett naturbete nära gården har fått vara i fred, men von Limburg Stirum är övertygad om att vargar strukit omkring vid kohagen.
– Kornas beteende har intressant nog förändrats sedan vargarna slog sig ned här. Då jag nu rör mig med mina hundar vid hagen reagerar korna på hundarnas närvaro genom att ställa sig i ring med huvudena nedåt och kalvarna skyddade i mitten. De här korna är så pass stora och tuffa att de inger respekt hos vargen.
I år har vargarna dödat får på bete på två platser inom vargreviret. Dessutom har en sällskapshund strukit med. Von Limburg Stirum är själv ivrig jägare och rekommenderar inte att man släpper sina hundar lösa i vargskogen. Det finns inga tecken på att vargarna skulle ha uppträtt aggressivt mot mänskor, även om de bevisligen rört sig nära gårdsplaner.
– Alla gånger jag sett dem har de visat skygghet och snabbt gått bort i riktning från mig, säger von Limburg Stirum.

 

Han bedömer att vargarnas närvaro delar åsikterna bland ortsbefolkningen på samma sätt som i Finland överlag. Många vill ha bort dem helt och andra förhåller sig neutralt i vargfrågan. Bland de fast bosatta finns också sådana som enligt von Limburg Stirum har närmast ett personligt förhållande till vargarna på individnivå. Han har förståelse för att många känner äkta rädsla för vargen, speciellt då det är frågan om barn.
Von Limburg Stirum tycker att vi i Finland idag har unge-fär en så stor vargstam som vi kan leva med. Men han betecknar den vargpolitik som förts hittills som misslyckad, eftersom så många vargar strukit med genom tjuvjakt. 
– Jag tror och hoppas att försöket med stamvårdande jakt ska bli framgångsrikt. Tar man bort exempelvis två djur ur en flock på tio vargar inverkar det här ännu inte mycket på vargarnas predationstryck på klövviltet, som jägarna konkurrerar om. Men det ger ortsborna en känsla av att de får vara med och påverka och förvalta vargstammen, vilket skulle minska risken för illegal jakt avsevärt. Enligt honom kunde även vargflocken i norra Tenala beskattas med en till tre individer genom kontrollerad, stamvårdande jakt

 

I jägarkretsar ser man med oro på vargflockens etablering.
– Det verkligt stora problemet är den otrygghet och rädsla som vargarna för med sig, i synnerhet då de allt oftare har börjat röra sig när bebyggelser samt de skador de kan göra åt får, nötboskap och hästar, säger Henrik Rehn, ordförande för Tenala jaktvårdsförening.
Rehn lyfter även fram problemen med att inte kunna använda hund vid jakten på klövvilt och småvilt. På sikt kan hjortstammen och även älgstammen ta skada. Rehn bedömer det som sannolikt att lokala jaktföreningar eller markägare kommer att ansöka om dispens för stamvårdande jakt.

 

För Koskis gård har vargarnas betytt minskade jaktintäkter.
– Men vi överväger att istället utveckla någon form av kontrollerad naturturism kring vargen. Jag har redan tagit med grupper av vänner och bekanta ut i den nattliga vargskogen och det har varit mycket uppskattat, säger von Limburg Stirum.
Som avslutning på vår tur i skogen, där vi trots allt inte fick synkontakt med vargarna, önskar von Limburg Stirum mig välkommen på en nattlig vargexkursion.
– Om det är vindstilla är chansen god att höra dem yla!

 

 

 

 

Kommentar om jakten

Stamvårdande jakt togs med i den nya skötselplanen för varg efter ren utpressning från vissa jägarkretsar: Om inte stamvårdande jakt tillåts, så fortsätter den illegala tjuvjakten. Av dessa två alternativ föredrar Natur och Miljö självfallet en kontrollerad jakt. Den stam-vårdande jakten skall fokusera på att begränsa det totala antalet vargar, men antalet flockar eller familjegrupper som vi brukar kalla dem måste bibehållas på åtminstone nuvarande nivå. Jakten får inte riktas mot alfaparet, som är de enda individerna i familjegruppen som förökar sig. Den jakt vi gillar bäst är jakten på naturupplevelser: ylande vargar i månsken, vargspår i snön eller skymten av ett gråben i linsen. 

BERNT NORDMAN

 

 

 

 

Vargarna i Finland

• antalet vargflockar uppskattades i november 2015 till 24–43
• av dessa finns 3 i Egentliga Finland och 3–4 i Österbotten
• i februari 2015 uppskattades antalet vargar till 220–245
Källa: Naturresursinstitutet LUKE

Stamvårdande jakt

• försöket med stamvårdande vargjakt fortsätter för andra året i följd 15.1–15.2. 2016
• högst 39 vargar i etablerade flockar eller ensamma vargar får skjutas om jord- och skogsbruksministeriet förslag godkänns
• ett syfte är att avlägsna skade-vållande individer och förebygga tjuvjakt
• förra vintern beviljades dispenser för att avlägsna 24 vargar genom jakt, 17 vargar sköts, av dem en alfahona

 

Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2015
Kommentarer (1)
Spamfilter
Skriv siffran 8 med bokstäver:
Har bott i trakten av Tenala, inget roligt att inte kunna gå tryggt och promenera ensam med barnvagnen i arboretumet i Tenala. Grannarna hade sett alltförmånga vargar och björnar i trakten för att det skulle kännas tryggt. Varför inte skriva om den olägenhet som vargen förorsakar och hur det gick till förr då vargen kom trots årliga vargjakter och sammankallning av vargdrev i trakterna.Det är inte folk som bor på en stor gårdsplan, vuxna karlar med bil och stora jordegendomar, som kan resa utomlands på semestern, som det är synd om då vargen kommer utan det är barn, åldringar, som bor nära skogen, som inte är så penningstarka,som det är en katastrof för. Ensamma människor som vill plocka blåbär, eller enstaka barn som har långt till andra lekkamrater.
SKÄRP ER, INTE ÄR VÄL NATUR OCH MILJÖ NÅGOT BARA F02.05.16 kl. 14:25

Resultat för natur:

Bygg bo åt taggig vän

I augusti-september går de största igelkottshanarna i vinterdvala. Honorna och årets ungar gör det lite senare. Du kan enkelt hjälpa dem att klara vintern i din trädgård.

Stor skärgård, gamla skogar och lundar

Västra Nylands skärgård är vidsträckt och mångsidig. Hangö udds sandmarker har en speciell flora och insektsfauna. Lundar med hassel, ek och andra ädla lövträd finns på många håll. Inlandet bjuder på stora skogsområden och rikligt med sjöar och åar.

Närkontakt med vargfamiljen

Efter många och långa vandringar, tålmodigt väntande och smygande i kamouflagekläder fick naturfotografen Mats Bentmar vara med om oförglömliga möten med vargarna i Kölstareviret i mellersta Sverige på nära håll, ostörda. Följ med här på hans spännande vargmöten. Nu är denna vargfamilj utplånad i licensjakten – till sorg för fotografen och alla oss som gläds åt att uppleva vargarna levande.

Lövängar, sandrev och höga berg

Åbolands skärgård har inte utan orsak kallats för världens vackraste. Här finns oändliga möjligheter att paddlande eller seglande på egen hand utforska öar och stränder av alla slag. Naturtyperna varie­rar från kala kobbar och låga sandörar till höga berg, gamla skogar och artrika lövängar.

Bort med vresrosen

Vresrosen blommor och nypon är vacka, men dess förmåga att snabbt sprida sig på stränderna och konkurrera ut ursprungliga strandväxter gör den problematisk.

Låt skogsnaturen i din närhet frodas

Vägen till en rik natur i din närskog går via mossbelupna lågor på marken, ståtliga torrakor och ett stort inslag av lövträd.

Efter fasankriget

Mellan noll och 30 000 blyhagel per 100 kvadratmeter. Det har Riggert Munsterhjelm kommit fram till i sin analys av jorden på den åker som skulle förse hans familj med giftfria och möjligast ekologiska grödor.

Låt ängen ta över gräsmattan

Att hålla efter ogräs, att sprida mängder av gödsel och att klippa sin gräsmatta i tid och otid tar tid och kan bli svettigt och dyrt. Varför inte istället låta naturens mångfald ta över en del av gräsmattan?

När skogen försvinner

Då man låtit sin skog sköta sig själv i naturtillstånd är det tungt att se hur kalavverkningar i grannens skog påverkar träden och bäcken i den egna skogen.

Vårflodsfärd på Götälven

Årets höjdpunkt är för mig att varje vår åka på en längre paddeltur. Den här gången blir det ett återbesök på Götälven på gränsen mellan södra Norge och Sverige. En paddeltur på elva dagar med start i mitten av maj.

Sista chansen för Svartåns musslor

I Svartån lever Finlands sydligaste population av flodpärlmussla ännu segt kvar, men ingen föryngring har skett på många år. Nu ska musslorna få hjälp med att föröka sig.

Bakom galler

Runda små äppel eller ärter, kottar eller konstiga färgfläckar på bladen. De kallas galler och förorsakas av diverse insekter och andra småkryp som mat åt organismernas larvstadier.

Att paddla är nödvändigt

Om du vill uppleva skärgården, naturen och djurlivet från första parkett finns det inget som går upp mot en kajak. Du kan praktiskt taget ljudlöst paddla nästan var som helst bara det finns minst tio centimeter vatten.

Med vargen som granne

Det går att leva med vargen som granne. Men det innebär utmaningar för jägare med hund och för boskapsuppfödare. Det visar erfarenheter nu även i norra Tenala.

När klimatet kräver flyttning

”Assisterad migration är än så länge mer en idé än en praktisk åtgärd. Men idén kan bli verklighet inom ett decennium om vi inte får bukt med klimatförändringen.”

Myror ger mersmak

De håller sig med husdjur, sköter om sin drottning i vått och torrt, försvarar stacken mot inkräktare och använder mediciner mot sjukdomar. Myrorna är mycket mer än besvärliga småkryp som planlöst springer omkring på köksbordet.

Sandtagen har betydande naturvärden

”Sandtag är fula sår i landskapet som borde motarbetas i naturskyddets namn”. Den här allmänna uppfattning är dags att åtminstone delvis överge.

Snöleoparden exempel – djurparker bidrar till artskyddet

Idag fångar djurparkerna inte längre nya snöleoparder i naturen. Istället har parkerna lyckats få sina snöleoparder att föröka sig väl och djuren bidrar nu till ökad kunskap, som används vid studier och skydd av viltlevande snöleoparder.

Flyktingcentral för orangutanger

Genom konfiskering, socialisering och återintroducering försöker rehabiliteringscentret för orangutanger på Sumatra bevara de akut hotade djuren – ett projekt för att motarbeta för­lusten av biodiversitet.

Ta en titt på knoppen

Det går att känna igen lövträd och buskar genom att studera bladknopparna på nära håll.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Det varmare klimatet resulterar inte bara i smältande glaciärer och stigande hav. Växter och djur sprider sig norrut och försvinner i söder. Bergsarter klättrar högre upp på sluttningarna. Vårtecknen kommer tidigare.

Alger och annat skum(t) på ytan

Till de mest dramatiska fenomenen på vatten­ytan hör algblomningarna, som oftast orsakas av uppstigande cyanobakterier (blågrönalger). Vattenytan hyser också många andra organismer, partiklar och inte minst skum och slem.

Naturen har egenvärde

Vi lever i en virtuell värld som lätt kan tas ifrån oss, säger konstnären och biologen Riggert Munsterhjelm. Han tror konsten kan göra människan uppmärksam på naturens egenvärde.

Betydligt intressantare än sitt namn

Bakom det mindre tilltalande namnet slemsvampar gömmer sig en grupp organismer med spännande biologi, oanade skönhetsvärden och en hel del skrock och myter. I Finlands skogar finns över 200 arter av slemsvampar.

Tornfalken kommer igen

För några år sedan häckade tornfalken ytterst fåtaligt i östra Nyland. Men på bara två år har de häckande parens antal ökat till 67. Orsaken är att några ornitologer flitigt hängt upp tornfalksholkar ute på åkrarna.

Plitvice – pärlan i Kroatiens natur

Mitt i Kroatien finns en plats där man ständigt hör dånet av vattenfall som störtar ner från den ena turkosa skogssjön till den andra. Det är Plitvice nationalpark, som Finlands Naturs utsände besökte i april i år.

Ny mask syrsätter havsbottnar

Marinbiologer har länge varnat för svåra ekologiska följder av introducerade arter i Östersjön. Men nu verkar en av nykomlingarna, havsborstmasken Marenzelleria, tvärtom ha en positiv effekt.

Naturen reagerar på förändrat klimat

Också i Finland är klimatförändringen ett faktum. Det är klimatforskarna så gott som eniga om. Det syns nu också i floran och faunan i vårt land. Det visar ett ökande antal uppföljningsstudier.

En rimfrostdag i december

December kan vara mörk och slaskig – men också gnistrande kall med rimfrost som täcker buskar och träd. Följ med Hans Hästbacka på hans vandring i det vita landskapet.

Nya namn på gamla arter

Tidigare exkurrerade jag ofta med en äldre kollega. En vanlig kommentar från honom när vi hittade en spännande växt var: ”är det inte en (namnet på latin) – eller heter den inte så längre?”

Familjeidyll hos hararna

Vuxna harar har vi alla sett någon gång. Men att ha en harmamma som diar sina ungar vid stugknuten kväll efter kväll hör nog till ovanligheterna.

Utterliv

Att få se en utter i levande livet är inte alla förunnat. En vacker vårkväll mötte Christa Granroth sin första levande utter i Fiskars.

Finlands rödlista under lupp

Finland gav som avslutning på biodiversitetsåret 2010 ut en uppdaterad version av den nationella rödlistan. Rödlistan bekräftade att vi trots goda föresatser inte lyckats stoppa minskningen av biodiversiteten.

Galapagos - de orädda djurens öar

Solen har just nått över horisonten i öster och gummibåten ligger med aktern mot den vita sandstranden. Vi stiger ut i det grunda strandvattnet.

Estland – eldorado för naturturisten

Vid det här laget bör Estland definitivt ha kunnat skaka av sig gångna decenniers skräckbilder av industriföroreningar, atomsopor och förfallna militäranläggningar.

Höst bland flyttblock och stenar

Nordostlig vind, plus tolv grader, mulet med blå himmelsrevor i det framglidande molntäcket. Så ser höstdagen ut, där jag står på hemgården i Kalax.

Miljödebatten förutsätter att kyrkan ser om sitt eget hus

Nytillträdda biskopen i Borgå stift, Björn Vikström, har en hel del järn i elden när det gäller miljöfrågor. Han har forskat i kristendomens förhållande till naturens bevarande och han har medverkat i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om miljö och hållbar utveckling vid Åbo Akademi. Han leder också Borgå stifts miljögrupp.

Höstlig färgprakt i Abisko

Det rinnande vattnet slipar och formar. Vattenslipade klippor strax ovanför det höga Silverfallet i Björkliden.

I fjällpiparens rike

Uppe på Tuolljehuhtputs sydöstra sluttning vilar vinden sällan. Som så ofta här i högfjällen kring Kilpisjärvi är det nordvästen som hämtar in kyla från det närbelägna Norra ishavet. En stund tidigare då jag stod nedanför Tuolljehuhtputs delvis snötäckta klippstup kom en skur med äkta snöslask drivande över fjället. Och nu skriver vi alltså den 17 juli…

Svarta huggormar och fiskande snokar

Få människor förhåller sig likgiltigt till ormar. De flesta har någon form av ormskräck och vill helst att ormarna inte blir närgångna. Om man tar sig tid att studera dem närmare finner man att de trots allt är ganska spännande varelser som liksom andra organismer uppvisar en del intressanta anpassningar till sin miljö.

Yrke: naturföretagare. Ett jobb i och med naturen!

Tänk dig att få jobba i och med naturen året om! Själv få bestämma över din arbetstid och jobba med det som är ditt stora intresse. Låter det som ett drömjobb? Då kanske naturföretagande är något för dig!

Naturupplevelser på isen

Vid trettondag var sjöarna och havsvikarna täckta av glasklar kärnis. Förutsättningarna för givande skridskofärder på isarna var de bästa på flera år, och som en extra krydda gick det att studera livet i vattnet genom isen.