Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.
 

Artikel

Bristfällig mudderövervakning

Den nya vattenlagen kräver tillstånd för muddringar på mer än 500 kubikmeter. Mindre muddringar måste anmälas till den regionala NTM-centralen. Men här räcker resurserna inte för att bedöma miljökonsekvenserna.
Text & foto: Magnus Östman. Finlands Natur 3/2012.

Östersjöns ljusröda guld

Lax är en värdefull och eftertraktad fisk och därför har hela Östesjöns laxbestånd redan länge varit nära att dö ut. Investeringar har gjorts för att trygga artens fotlevnad, men bestånden har inte repat sig.
Lena Avellan. Finlands Natur 1/2012.

”Oj, så mycket musslor i Östersjön!”

Vår sommarturné ”Under den glittrande ytan” avslöjade både vacker undervattensnatur och havsbottnar täckta av ruttnande alger.
Magnus Östman. Finlands Natur 4/2011.

Räddar reduktionsfiske Östersjön?

Är den stora mängden vassbuk förklaringen till att Östersjön drabbas av algblomning varje sommar? Vad händer om man helt enkelt fiskar bort den?
Text: Lena Bäckman-Lägerdal & Magnus Östman. Finlands Natur 3/2011.

Glöm inte dioxinerna

Fisk är hälsosamt. Östersjöfiskar såsom strömming, lax och öring är närmat och ett gott alternativ ur miljösynvinkel. Men glöm inte problemet med höga dioxin-halter.
Text: Magnus Östman och Lena Avellan. Finlands Natur 2/2011.

Musselodling minskar övergödning

Med hjälp av blåmusslan kan övergödande ämnen i Östersjön tas tillvara och omvandlas till en resurs i stället för att orsaka kostsamma miljöeffekter.
Text: Lena Bäckman Lägerdal. Finlands Natur 4/2010.

Torsken borde inte fiskas på några år

Ett fiskestopp skulle gynna både torsken och yrkesfiskarna på sikt, säger Mikael Hildén, Finlands miljöcentrals programchef och tidigare chef för SYKE:s havscenter. Torskfrågan är enligt honom den klart största utmaningen för fisket i Östersjön.
Lukas Lindström. Finlands Natur 6/2009.

PFOS-halterna ökar i Östersjön

Halterna av perfluorerade ämnen, såsom PFOS, ökar i havsmiljön med de högsta noteringarna någonsin i sillgrissleägg. Ämnet, som förbjöds i EU förra året, har nu satts upp på Stockholmskonventionens lista över ämnen som ska fasas ut.
Text: Lena Bäckman. Finlands Natur 4/2009.

Ständigt aktuella Östersjön

Östersjöns tillstånd, speciellt när det gäller skärgårdsvattnen, har ända sedan Natur och Miljö grundades utgjort ett tyngdpunktsområde i förbundets verksamhet.
Magnus Östman. Finlands Natur 3/2010.