Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.
 

Artikel

Torsken borde inte fiskas på några år

Ett fiskestopp skulle gynna både torsken och yrkesfiskarna på sikt, säger Mikael Hildén, Finlands miljöcentrals programchef och tidigare chef för SYKE:s havscenter. Torskfrågan är enligt honom den klart största utmaningen för fisket i Östersjön.
Lukas Lindström. Finlands Natur 6/2009.

PFOS-halterna ökar i Östersjön

Halterna av perfluorerade ämnen, såsom PFOS, ökar i havsmiljön med de högsta noteringarna någonsin i sillgrissleägg. Ämnet, som förbjöds i EU förra året, har nu satts upp på Stockholmskonventionens lista över ämnen som ska fasas ut.
Text: Lena Bäckman. Finlands Natur 4/2009.

Ständigt aktuella Östersjön

Östersjöns tillstånd, speciellt när det gäller skärgårdsvattnen, har ända sedan Natur och Miljö grundades utgjort ett tyngdpunktsområde i förbundets verksamhet.
Magnus Östman. Finlands Natur 3/2010.