Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Res över Östersjön på naturgas

I januari börjar världens mest miljövänliga kryssningsfartyg – åtminstone enligt Viking Line – trafikera mellan Åbo och Stockholm. Viking Grace är framtidssäkrad, säger projektchef Kari Granberg.

Febril aktivitet pågår på Viking Grace då Finlands Natur besöker henne på varvet i Åbo i början av november. Guidad av projektchef Kari Granberg får vi en rundtur som börjar på däck 10 – vi går genom det som ska bli retroutrymme för humppa och dans, puben Rock More, via kommandobryggan och ner i maskinrummet. Överallt hänger sladdar ner från taket, det svetsas och borras, isoleringen sticker fortfarande fram i väggarna och fönstren är täckta.
Tre veckor återstår till fartygets provkörning till Gotland. I mitten av januari 2013 börjar fartyget trafikera mellan Åbo och Stockholm. Viking Grace blir världens första större passagerarfartyg som går på flytande naturgas (liquefied natural gas, LNG). Övriga kryssningsfartyg går så gott som uteslutande på tung brännolja. Då naturgas används som bränsle minskar utsläppen av växthusgaser med 15 procent. Utsläppen av partiklar och kväve minskar med omkring 85 procent och svavelutsläppen går praktiskt taget ner till noll. Jämfört med olja är det bara metanutsläppen som är högre. De uppkommer huvudsakligen i samband med tankningen och mycket fokus har legat på att minimera läckagen.
– De största miljösatsningarna är bränslet och skrovets form,  berättar Kari Granberg.
Fartygets form är sådan att den minimerar både bränsleanvändningen och svallvågorna.

Med sin längd på 218 meter är Viking Grace det längsta, men inte det högsta fartyget som går på en fast rutt på Öster­sjön. Skrovet så långt av miljöskäl. Förhållandet mellan längd och bredd är avgörande för att minimera energiåtgången. Skrovet är också utformat för att minska svallvågorna.
Också i övrigt har miljöhänsyn hög prioritet på det nya fartyget. Vattenförbrukningen och energianvändningen minimeras, värme återvinns ur luftkonditioneringen och motorernas kylvatten, fönstren har högt isoleringsmotstånd och stor vikt har lagts vid att välja lätta konstruktioner.
Enbart genom att välja en viss typ av isolering sparade vi 250 ton i vikt, berättar Granberg.
Fartyget kommer också att vara tystare än äldre fartyg då ljuddämpare har installerats längs rören som leder ut röken.

Gasbränslen är framtiden
Granberg berättar att bolaget tittat på möjligheten att köra fartyg på flytande naturgas sedan år 2004. Det finns andra LNG-färjor i världen, men ingen är i samma storleksklass som Viking Grace. I Norge finns ett tjugotal vägfärjor som går på naturgas och i Kanada och Frankrike finns planer på mindre naturgasdrivna fartyg.
Hindret för att bygga LNG-färjor är överallt i världen att det inte finns infrastruktur för naturgas, det vill säga förrådstankar och bunkerbåtar som tankar fartyg med naturgas.
Sedan ett drygt år finns en förrådstank för flytande naturgas i Nynäshamn söder om Stockholm. Naturgasen kommer att transporteras med lastbil till Stockholm, där Viking Grace tankas av världens första bunkerbåt för flytande naturgas.
Granberg beskriver naturgas som framtiden, åtminstone för passagerartrafik på Östersjön. Att köra på naturgas öppnar också för möjligheten att använda biogas som bränsle eftersom båda består av metan. Som läget är idag finns det inte tillgång till så mycket biogas, men kapaciteten kommer att öka.
– Och med biogas som bränsle är vi helt koldioxidneutrala, säger Granberg.

Striktare direktiv på kommande
Strängare gränser för övriga utsläpp är också på kommande. År 2015 träder EU:s svavel­direktiv i kraft, vilket innebär att halten av svavel i bränslet får vara max 0,1 procent för fartyg som trafikerar på Östersjön. I dag går gränsen vid 1 procent. Det klarar Viking Grace med glans. Men det nya direktivet kommer att bli tufft för många redare.
– Också vi kommer att ha det väldigt kämpigt med existerande fartyg, vi vet inte riktigt hur vi ska lösa det. Det är väldigt svårt och dyrt att bygga om fartyg.
Lösningen kan vara att börja köra på diesel som är renare men kostar mer, eller att installera skrubbers som renar avgaserna från svavel. Problemet med skrubbers är att de väger en hel del, och att fartygen har begränsad kapacitet att ta emot mer vikt.
Granberg förutspår att nästa utsläppskrav kommer att gälla partikelutsläpp. Också det klarar Viking Grace utan problem, då partikelutsläppen från naturgas är 84 procent lägre än om bränslet är tung brännolja.
– Viking Grace är framtidssäkrad.


Miljö och lönsamhet går hand i hand
I takt med att oljepriserna stigit har bränslet blivit en stor del av driftskostnaderna för rederierna. Satsningar på miljömässigt mer hållbara val ger dubbel nytta.
– Ja, vi vinner ekonomiskt på att göra bra miljöval. Det är en förutsättning för att  överleva i branschen. Bränslet spelar stor roll, varje droppe räknas. Får du ner bränsleåtgången sparar du också kostnader. Miljö och lönsamhet går hand i hand, konstaterar Granberg.

Naturgas och biogas
Biogas ska inte förväxlas med naturgas. Båda består huvudsakligen av metan och båda kan användas som bränsle i gasdrivna motorer. Skillnaden är att naturgas är ett fossilt, icke-förnybart bränsle. Naturgas utvinns ur jordskorpan och tillför atmosfären ny koldioxid då den bränns.
Biogas klassas däremot som en förnybar energikälla. Biogas produceras av organiskt material som länge har funnits i biosfärens kretslopp. Den koldioxid som uppstår vid förbränning binds igen av växter och därför räknas biogas som en koldioxidneutral energikälla.

Bra lösning på kort sikt

Hur miljövänligt är det egentligen att ta naturgasfärjan mellan Åbo och Stockholm jämfört med andra alternativ?

– Naturgasfärjan är ett av de minst dåliga alternativen, säger Christer Ågren vid luftförorenings- och klimatsekretariatet AirClim i Göteborg.
Han kallar naturgas ett ”parentesbränsle” – en bra lösning på kort sikt men inte långsiktigt hållbar. Naturgas är bra för att konventionella luftföroreningar som svavel, kväveoxider och partiklar minskar rejält jämfört med då olja används som bränsle. I Finland står fartygstrafiken för 12 procent av svavelutsläppen och 17 procent av kväveoxider. Problemet med naturgas är utsläppen av växthusgaser.
– Plus är att naturgas kan öppna för användning av biogas, kommenterar Christer Ågren.
För att få ner utsläppen av växthusgaser nämner Ågren en snabb och en mer långsiktig åtgärd. Det som kan göras direkt är att minska hastigheterna. Mer tidskrävande är att övergå till andra, förnybara bränslen. Det kräver nya eller ombyggda fartyg. Att få en helt fossilfri sjöfart kommer därför att ta tid.
Att åka på kryssning är överlag inte så miljövänligt då passagerarfartyg kör rätt fort. Det leder till höga utsläpp per person och kilometer. Vad är då bättre, flyga eller ta färjan till Stockholm? Enligt Nätverket för transporter och miljön (NTM) är utsläppen av koldioxid ungefär lika stora per resenär då färjan går på olja. Därtill kommer övriga utsläpp och diskussionen om utsläpp på högre höjd är mer skadliga.
En naturgasfärja har klart mindre luftföroreningar och minskar klimatutsläppen något, och är alltså att rekommendera jämfört med flyg som går på konventionellt bränsle. Ännu bättre vore det om färjan gick på biogas.

 

Tina Nyfors. Finlands Natur 6/2012.
Kommentarer (1)
Skriv siffran 8 med bokstäver:
huono teksti
Anonym22.04.17 kl. 15:25

Resultat för trafik

God stadsplanering minskar bilberoendet

Alla yrkesgrupper behöver verktyg, också stadsplanerarna. I Finland heter ett av verktygen BEMINE - en rapport där forskare i samarbete med tjänstemän synat statistiken med målet att göra planeringen av städerna mer hållbar och inkluderande i framtiden.
Marcus Floman, Finlands Natur nr 4/2019

Från broccoli till biobränsle

Biogas som alternativt, miljövänligt drivmedel i bilar är starkt på kommande. Anläggningarna där gasen framställs ur organiskt avfall blir allt fler, liksom också tankstationerna där gasbilarna kan fylla sina tankar.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 2/2019

Elbilar: batterierna inga stora miljöbovar

En ny studie visar att elbilarnas koldioxidutsläpp är klart mindre än dieselbilarnas, även då energiåtgången vid batteritillverkningen beaktas.
Magnus Östman, Finlands Natur nr 4/2017

Ljus som förorenar

Konstljus som sprids okontrollerat i höstmörkret är en miljö-olägenhet som uppmärksammas allt mer även i Finland. Det finns forskning som visar att både mänskor och djur kan ta skada av ljusförorening, speciellt om den naturliga dygnsrytmen blir störd. Men normer och gränsvärden för ljusförorening saknas helt i finländsk lagstiftning.
Magnus Östman, Finlands Natur 3/2015

Han tror på elbilens framtid

Trafiken står för en femtedel av Finlands koldioxidutsläpp. Av denna andel bidrar vägtrafiken med 90 procent. Att ersätta bensin- och dieseldrivna bilar med elbilar vore ett sätt att minska utsläppen.
Magnus Östman. Finlands Natur 1/2014.

Res över Östersjön på naturgas

I januari börjar världens mest miljövänliga kryssningsfartyg – åtminstone enligt Viking Line – trafikera mellan Åbo och Stockholm. Viking Grace är framtidssäkrad, säger projektchef Kari Granberg.
Tina Nyfors. Finlands Natur 6/2012.

Med etanol mår miljön bättre

”Överväg först om du alls ska köra bil, sedan om du kan ta i bruk en energieffektiv bil och till sist om du kan utnyttja ett miljövänligt bränsle”. Det säger Mika Aho, chef för St1 Biofuels Oy.
Text och foto: Magnus Östman. Finlands Natur 2/2012.

Alla dessa överkörda djur

Trafiken gallrar hårt bland sommarens ungar av mårdhund och andra mindre däggdjur. Hur många miljoner däggdjur och fåglar som dör i trafiken är okänt men sorligt många rör det sig om.
Text & Foto: Hans Hästbacka. Finlands Natur 4/2010.