Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

NATURKRYSSET SOMMAREN 2019

I och med människornas ökade rörlighet har allt fler arter spridit sig till ställen de inte skulle ha nått utan männi-skans hjälp. Vissa är utplanterade med flit,
andra har kommit som fripassagerare med till exempel barlastvatten eller
bagage. Eftersom arterna ofta saknar naturliga fiender kan de förorsaka
skada genom att till exempel utkonkurrera lokala arter eller ta över livsmiljöer. Då kallas de invasiva främmande arter.

 

HÄR KAN DU LADDA NED SOMMARKRYSSET SOM PDF-FIL

HÄR KAN DU SE HELA LÖSNINGEN TILL VÅRKRYSSET 2019

 

 

Här kan du skicka in lösningen!

Ditt svar borde vi få senast den 12.8.2019. Bland dem som svarat rätt lottar vi ut Marcus Rosenlunds bok Väder som förändrade världen.
Skriv siffran 3 med bokstäver:

Rätt svar i vårens naturkryss var allövbagge. Det visste Bo Malén från Ekenäs. Han får ett pris på posten.