Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

NATURKRYSSET SOMMAREN 2021

Skärgården bildar en mosaik av olika växtplatser. Många skärgårdsväxter påträffas också i andra miljöer, växter som trivs på kala klippor trivs till exempel också i fjällen. Sandstränderna har sin egen flora, och många växter är salttåliga. I Österbotten är successionen mycket snabb på grund av landhöjningen och här förändras floran mycket fort. 

I sommarens kryss letar vi efter växter som trivs i skärgården. Lös krysset och fyll i bokstäverna från de gröna rutorna i de färgade rutorna inunder med respektive nummer, så får du fram namnet på en växt (eller egentligen en underart) som förekommer sparsamt i vår allra nordligaste skärgård. Vad heter växten?

 

HÄR KAN DU LADDA NED SOMMARKRYSSET SOM PDF-FIL

HÄR KAN DU SE HELA LÖSNINGEN TILL VÅRKRYSSET 2021

 

 

Här kan du skicka in lösningen!

Ditt svar borde vi få senast den 16.8. 2021. Bland dem som svarat rätt lottar vi ut den nyutkomna boken Snusmumrikens fiskebok.
Skriv siffran 1 med bokstäver:

Rätt svar i vårens naturkryss var grön sköldbagge. Det visste Edvin Blom från Korsholm. Han får ett pris på posten Vi gratulerar!