Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

NATURKRYSSET VÅREN 2020

Kulturlandskap är livsmiljöer som uppkommit i samband med traditionellt lantbruk med slåtter och bete. I och med effektiveringen av lantbruket försvinner kulturmiljöerna i alarmerande takt - arealen har minskat med 99 procent sedan början av 1900-talet. Kulturlandskap är mycket artrika och här lever en fjärdedel av Finlands hotade arter. 
I vårens kryss ingår växter, fåglar, fjärilar och däggdjur som trivs i kulturlandskap och på åkermarker. Lösenordet utgörs av en av de lodräta raderna A-E. Här gömmer sig ett tämligen okänt litet djur som främst lever i kulturmiljöer och klassas som nära hotat då dess livs-miljö minskar. Vilket?

 

HÄR KAN DU LADDA NED VÅRKRYSSET SOM PDF-FIL

HÄR KAN DU SE HELA LÖSNINGEN TILL VINTERKRYSSET 2019

 

 

Här kan du skicka in lösningen!

Ditt svar borde vi få senast den 11.5. 2020. Bland dem som svarat rätt lottar vi ut Biofoto Finlands årsbok 2020.
Skriv siffran 3 med bokstäver:

Rätt svar i vinterns naturkryss var kanel och ingefära. Lotten gynnade denna gång Marjatta Lindholm från Lovisa. Hon får ett bokpris på posten. Vi gratulerar!