Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

NATURKRYSSET VINTERN 2020

Temat i vinterns kryss är (landlevande) rovdjur. Alla rovdjur i krysset förekommer i Finland under vintern - det är alltså frågan om däggdjur och fåglar som främst livnär sig på andra ryggradsdjur. De flesta stannar här året om, men några är i huvudsak flyttfåglar som dock kan välja att övervintra här, särskilt under goda sorkår då tillgången på föda är god.
Lösenordet utgörs av ett betydligt mindre rovdjur med helt annan diet, som ofta kommer in som fripassagerare med julgranen. Lös krysset och fyll i bokstäverna från de gröna rutorna med motsvarande siffra i ordet under krysset, så får du fram namnet på det lilla rovdjuret vi söker. 

 

 

 

HÄR KAN DU LADDA NED VINTERKRYSSET SOM PDF-FIL

HÄR KAN DU SE HELA LÖSNINGEN TILL HÖSTKRYSSET 2020

 

 

Här kan du skicka in lösningen!

Ditt svar borde vi få senast den 8.2. 2021. Bland dem som svarat rätt lottar vi ut Heikki Willamos fina naturfotobok Metsä minussa.
Skriv siffran 5 med bokstäver:

Rätt svar i höstens naturkryss var fågeltoppsbrosklav. Det visste Gunnel Eklöv från Sibbo, som nu får ett pris på posten. Vi gratulerar!