Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Hjälp oss att göra
en ännu bättre tidning

Kommentera artiklar och övrigt innehåll i Finlands Natur i rutan här invid. Både ris och ros i konstruktiv anda är välkommet.

 

Kontaktuppgifter

Chefredaktör Magnus Östman, tfn. 045 2700 319
magnus.ostman ( at ) naturochmiljo.fi

Redaktionens adress:
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Skriv siffran 4 med bokstäver: