Finlands Natur

Tidskriften om naturen - för miljön. Sedan 1941.

Hjälp oss att göra
en ännu bättre tidning

Om vad vill du läsa i Finlands Natur? Kom med oss och tyck till i tidningens läsarpaneler under 2018.

Läsarpanelerna samlas fyra gånger per år, efter att ett nummer utkommit i mars, juni, september och december. Panelisterna går igenom den färska tidningen och kommer med konstruktiv kritik. Mötena hålls utanför kontorstid. Upp till tio deltagare ryms med i varje panel. Vi bjuder på kaffe med tilltugg.

Vi hälsar både kvinnliga och manliga läsare av olika åldrar och med olika intressen välkomna till läsarpanelerna. Viktigt vore också att i panelerna få med personer som hittills inte läst tidningen regelbundet. Anmäl ditt  intresse att delta genom att ett mejl till chefredaktör Magnus Östman (se nedan) eller genom att fylla i formuläret till höger. Berätta lite om dig själv och din bakgrund och ange i vilken läsarpanel (huvudstadsregionen, Vasa eller Mariehamn) du vill delta.

Kontaktuppgifter

Chefredaktör Magnus Östman, tfn. 045 2700 319
magnus.ostman ( at ) naturochmiljo.fi

Redaktionens adress:
Annegatan 26
00100 Helsingfors

Skriv siffran 7 med bokstäver: